Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2020. gada 11. novembris - Piektdiena, 2020. gada 13. novembris 206k
Ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris160kVersija: Ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris, 10:59
 Darba kārtības punkti
08:30 - 13:00   Debates
09:30 - 10:45   Pirmais balsošanas laiks
13:00   Rezultātu paziņošana
14:30 - 15:45   Otrais balsošanas laiks
18:15   Rezultātu paziņošana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 13:00   Debates       Uzstāšanās laiks
27Termiņi pointCovid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām
28Termiņi***IpointSavienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)
Ziņojums:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma "ES Veselība”)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
44 pointIepirkumu pārredzamība un Covid-19 vakcīnu pieejamība
Komisijas paziņojums
[2020/2843(RSP)]
25Termiņi pointIlgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
Ziņojums:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Ziņojums par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana
[2020/2058(INI)]
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
09:30 - 10:45   Pirmais balsošanas laiks      
65 voteBalsošana par grozījumiem
40Termiņi voteEiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
70 vote(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
75 vote(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols
(2020–2026) (rezolūcija)
13:00   Rezultātu paziņošana      
83 votePaziņojums par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu (aizstājot Mairead McGuinness)
14:30 - 15:45   Otrais balsošanas laiks      
66 voteGalīgie balsojumi
22Termiņi voteEiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Budžeta komiteja
14Termiņi voteES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)
Ziņojums:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026)
[2020/0002M(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
67 voteBalsošana par grozījumiem
76 vote(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
18:15   Rezultātu paziņošana      
08:30 - 13:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (6x1') 6'
Autors (komiteja)5'
Deputāti 150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointCovid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 4. novembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 9. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2020. gada 9. novembris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 9. novembris, 20:00
28item on the agendapointSavienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 4. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 6. novembris, 12:00
25item on the agendapointIlgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Referenta iesniegtie grozījumi, vismaz 71 deputāts, alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 4. novembris, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiCeturtdiena, 2020. gada 5. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 6. novembris, 12:00
40item on the agendapointEiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
  -Vispārējā budžeta grozījumu projekti - komitejas, vismaz 36 deputātiOtrdiena, 2020. gada 22. septembris, 12:00
  -Vispārējā budžeta grozījumu projekti - politiskās grupasOtrdiena, 2020. gada 29. septembris, 13:00
  -Komitejā noraidīto grozījumu atkārtota iesniegšanaTrešdiena, 2020. gada 4. novembris, 12:00
  -Pieprasījumi par budžeta projekta grozījumiem balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 9. novembris, 12:00
22item on the agendapointEiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -GrozījumiCeturtdiena, 2020. gada 5. novembris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 6. novembris, 12:00
14item on the agendapointES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika