Agenda
Brussel
Woensdag 11 november 2020 - Vrijdag 13 november 2020 205k
Donderdag 12 november 2020161kVersie: Woensdag 18 november 2020, 14:21
 Agendapunten
08:30 - 13:00   Debatten
09:30 - 10:45   Eerste stemming
13:00   Bekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming
18:15   Bekendmaking van de uitslag
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 13:00   Debatten       Spreektijd
27Deadline pointImpact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Mondelinge vraag - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
28Deadline***IpointActieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”)
Verslag:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
44 pointTransparantie met betrekking tot de aankoop van en de toegang tot COVID-19-vaccinaties
Verklaring van de Commissie
[2020/2843(RSP)]
25Deadline pointInvesteringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
Verslag:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Verslag over het investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
[2020/2058(INI)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken
09:30 - 10:45   Eerste stemming      
65 voteStemming over amendementen
40Deadline voteOntwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
70 vote(BUDG A9-0206/2020 – 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
75 vote(PECH A9-0184/2020 – 159) ROOSE
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) (resolutie)
13:00   Bekendmaking van de uitslag      
83 voteAankondiging over de verkiezing van de eerste ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van mevrouw Mairead McGuinness)
14:30 - 15:45   Tweede stemming      
66 voteEindstemming
22Deadline voteAlgemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
Verslag:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Begrotingscommissie
14Deadline votePartnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) (resolutie)
Verslag:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
[2020/0002M(NLE)]
Commissie visserij
67 voteStemming over amendementen
76 vote(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”)
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
18:15   Bekendmaking van de uitslag      
08:30 - 13:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (6x1') 6'
Vraagsteller (commissie)5'
Leden150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointImpact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 4 november 2020, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 9 november 2020, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 9 november 2020, 14:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 9 november 2020, 20:00
28item on the agendapointActieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 4 november 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 6 november 2020, 12:00
25item on the agendapointInvesteringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 4 november 2020, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDonderdag 5 november 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 6 november 2020, 12:00
40item on the agendapointOntwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
  -Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting - commissies, ten minste 36 ledenDinsdag 22 september 2020, 12:00
  -Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting - fractiesDinsdag 29 september 2020, 13:00
  -Herindiening van in de commissie verworpen amendementenWoensdag 4 november 2020, 12:00
  -Verzoek om "aparte stemming" en "stemming in onderdelen" over de amendementen op het ontwerp van begrotingMaandag 9 november 2020, 12:00
22item on the agendapointAlgemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -AmendementenDonderdag 5 november 2020, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 6 november 2020, 12:00
14item on the agendapointPartnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) (resolutie)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Laatst bijgewerkt op: 18 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid