Porządek obrad
Bruksela
Środa, 11 listopada 2020 r. - Piątek, 13 listopada 2020 r. 211k
Czwartek, 12 listopada 2020168kWersja: Czwartek, 12 listopada 2020, 11:37
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 13:00   Debaty
09:30 - 10:45   Pierwsza część głosowania
13:00   Ogłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania
18:15   Ogłoszenie wyników
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 13:00   Debaty       Czas wystąpień
27Termin pointWpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe
28Termin***IpointProgram działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”)
Sprawozdanie:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
44 pointPrzejrzystość zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, a także dostępu do nich
Oświadczenie Komisji
[2020/2843(RSP)]
25Termin pointPlan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład
Sprawozdanie:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Sprawozdanie w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład
[2020/2058(INI)]
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
09:30 - 10:45   Pierwsza część głosowania      
65 voteGłosowanie nad poprawkami
40Termin voteProjekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2021 r. - wszystkie sekcje
70 vote(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
75 vote(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020-2026) (rezolucja)
13:00   Ogłoszenie wyników      
83 voteOgłoszenie o wyborze pierwszego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w celu zastąpienia Mairead McGuinness)
14:30 - 15:45   Druga część głosowania      
66 voteGłosowania końcowe
22Termin voteBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Komisja Budżetowa
14Termin voteUmowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja)
Sprawozdanie:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)
[2020/0002M(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
67 voteGłosowanie nad poprawkami
76 vote (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”)
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład
18:15   Ogłoszenie wyników      
08:30 - 13:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (6x1') 6'
Autor (komisja)5'
Posłowie150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointWpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 4 listopada 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 9 listopada 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 9 listopada 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 9 listopada 2020, 20:00
28item on the agendapointProgram działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 4 listopada 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 6 listopada 2020, 12:00
25item on the agendapointPlan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 4 listopada 2020, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 5 listopada 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 6 listopada 2020, 12:00
40item on the agendapointProjekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2021 r. - wszystkie sekcje
  -Projekt poprawek do budżetu ogólnego - komisje, co najmniej 36 posłówWtorek, 22 września 2020, 12:00
  -Projekt poprawek do budżetu ogólnego - grupy polityczneWtorek, 29 września 2020, 13:00
  -Ponowne przedłożenie poprawek odrzuconych w komisjiŚroda, 4 listopada 2020, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone nad poprawkami do projektu budżetuPoniedziałek, 9 listopada 2020, 12:00
22item on the agendapointBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -PoprawkiCzwartek, 5 listopada 2020, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 6 listopada 2020, 12:00
14item on the agendapointUmowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności