Program
Brusel
Streda, 11. novembra 2020 - Piatok, 13. novembra 2020 211k
Štvrtok, 12. novembra 2020166kVerzia: Štvrtok, 12. novembra 2020, 11:51
 Body programu
08:30 - 13:00   Rozpravy
09:30 - 10:45   Prvé hlasovanie
13:00   Oznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie
18:15   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30 - 13:00   Rozpravy       Rečnícky čas
27Termín pointVplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Otázka na ústne zodpovedanie - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, právny štát a základné práva
28Termín***IpointZriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health)
Správa:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
44 pointTransparentnosť nákupov, ako aj prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19
Vyhlásenie Komisie
[2020/2843(RSP)]
25Termín pointInvestičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Správa:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody
[2020/2058(INI)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
09:30 - 10:45   Prvé hlasovanie      
65 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
40Termín voteNávrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2021 – všetky oddiely
70 votePierre Larrouturou, Olivier Chastel (BUDG A9-0206/2020 - 159) - Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
75 voteCaroline Roose (PECH A9-0184/2020 - 159) - Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Seychelskou republikou. Protokol (2020 – 2026) (uznesenie)
13:00   Oznámenie výsledkov      
83 voteOznámenie o voľbe prvého podpredsedu Európskeho parlamentu (ktorý nahradí pani Mairead McGuinnessovú)
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie      
66 voteZáverečné hlasovanie
22Termín voteVšeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
Správa:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Výbor pre rozpočet
14Termín voteDohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi EÚ a Seychelskou republikou (uznesenie)
Správa:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026)
[2020/0002M(NLE)]
Výbor pre rybárstvo
67 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
76 vote(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 („program EU4Health“)
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Investičný plán pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody
18:15   Oznámenie výsledkov      
08:30 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (6x1') 6'
Autor (výbor)5'
Poslanci150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointVplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Návrhy uzneseniaStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 9. novembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 9. novembra 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 9. novembra 2020, 20:00
28item on the agendapointZriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
25item on the agendapointInvestičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseniaŠtvrtok, 5. novembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
40item on the agendapointNávrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2021 – všetky oddiely
  -Návrhy na úpravu všeobecného rozpočtu - výbory, aspoň 36 poslancovUtorok, 22. septembra 2020, 12:00
  -Návrhy na úpravu všeobecného rozpočtu – politické skupinyUtorok, 29. septembra 2020, 13:00
  -Opätovné predloženie pozmeňujúcich návrhov zamietnutých vo výboreStreda, 4. novembra 2020, 12:00
  -Žiadosti o „oddelené hlasovanie“ a „hlasovanie po častiach“ o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu rozpočtuPondelok, 9. novembra 2020, 12:00
22item on the agendapointVšeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 5. novembra 2020, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
14item on the agendapointDohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi EÚ a Seychelskou republikou (uznesenie)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Posledná úprava: 12. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia