Дневен ред
Брюксел
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Петък, 13 ноември 2020 г. 227k
Петък, 13 ноември 2020161kВерсия: Четвъртък, 12 ноември 2020, 11:26
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:15   Първо гласуване
12:45   Обявяване на резултатите
14:00 - 15:15   Второ гласуване
17:30   Обявяване на резултатите
 Срокове

09:00 - 10:15   Първо гласуване      
68 voteОкончателно гласуване    
28Срок***IvoteПрограма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)
Доклад:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
25Срок voteПлан за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт
Доклад:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Доклад относно плана за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт
[2020/2058(INI)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
69 voteГласуване на изменения
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Програмата InvestEU
77 voteПредложения за резолюции - Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и правовата държава
12:45   Обявяване на резултатите      
14:00 - 15:15   Второ гласуване      
79 voteОкончателно гласуване    
61Срок***IvoteПрограмата InvestEU
Доклад:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
27Срок voteПредложения за резолюции - Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Обявяване на резултатите      
28item on the agendapointПрограма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 4 ноември 2020, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 6 ноември 2020, 12:00
25item on the agendapointПлан за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП, алтернативни предложения за резолюцииCряда, 4 ноември 2020, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииЧетвъртък, 5 ноември 2020, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 6 ноември 2020, 12:00
61item on the agendapointПрограмата InvestEU
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 11 ноември 2020, 17:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 12 ноември 2020, 12:00
27item on the agendapointВъздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 4 ноември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 9 ноември 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 9 ноември 2020, 14:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПонеделник, 9 ноември 2020, 20:00
Последно осъвременяване: 12 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност