Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 11. november 2020 - Fredag den 13. november 2020 205k
Fredag den 13. november 2020156kUdgave: Torsdag den 12. november 2020, 12:49
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 10:15   Første afstemningsrunde
12:45   Meddelelse af resultater
14:00 - 15:15   Anden afstemningsrunde
17:30   Meddelelse af resultater
 Frister

09:00 - 10:15   Første afstemningsrunde      
68 voteEndelig afstemning
28Frist***IvoteEt EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet")
Betænkning:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
25Frist voteInvesteringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
Betænkning:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Betænkning om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
[2020/2058(INI)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
69 voteAfstemning om ændringsforslag
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
InvestEU-programmet
77 voteBeslutningsforslag - Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
12:45   Meddelelse af resultater      
14:00 - 15:15   Anden afstemningsrunde      
79 voteEndelig afstemning
61Frist***IvoteInvestEU-programmet
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
27Frist voteForslag til beslutning - Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Meddelelse af resultater      
28item on the agendapointEt EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet")
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 4. november 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 6. november 2020, 12:00
25item on the agendapointInvesteringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Onsdag den 4. november 2020, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagTorsdag den 5. november 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 6. november 2020, 12:00
61item on the agendapointInvestEU-programmet
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 11. november 2020, 17:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTorsdag den 12. november 2020, 12:00
27item on the agendapointCovid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 4. november 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 9. november 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 9. november 2020, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 9. november 2020, 20:00
Seneste opdatering: 12. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik