Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2020 m. lapkričio 11 d. - Penktadienis, 2020 m. lapkričio 13 d. 208k
Penktadienis, 2020 m. lapkričio 13 d.157kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 12 d., 12:34
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:15   Pirmasis balsavimas
12:45   Rezultatų paskelbimas
14:00 - 15:15   Antrasis balsavimas
17:30   Rezultatų paskelbimas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:15   Pirmasis balsavimas      
68 voteGalutinis balsavimas
28Galutinis terminas***IvoteSąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“)
Pranešimas:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
25Galutinis terminas voteTvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas
Pranešimas:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Pranešimas „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“
[2020/2058(INI)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
69 voteBalsavimas dėl pakeitimų
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI Programa „InvestEU“
77 votePasiūlymai dėl rezoliucijų – Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
12:45   Rezultatų paskelbimas      
14:00 - 15:15   Antrasis balsavimas      
79 voteGalutinis balsavimas
61Galutinis terminas***IvotePrograma „InvestEU“
Pranešimas:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
27Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Rezultatų paskelbimas      
28item on the agendapointSąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. lapkričio 4 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. lapkričio 6 d., 12:00
25item on the agendapointTvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Trečiadienis, 2020 m. lapkričio 4 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2020 m. lapkričio 5 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. lapkričio 6 d., 12:00
61item on the agendapointPrograma „InvestEU“
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. lapkričio 11 d., 17:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisKetvirtadienis, 2020 m. lapkričio 12 d., 12:00
27item on the agendapointDėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. lapkričio 4 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 9 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. lapkričio 9 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. lapkričio 9 d., 20:00
Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika