Program
Brusel
Streda, 11. novembra 2020 - Piatok, 13. novembra 2020 211k
Piatok, 13. novembra 2020161kVerzia: Štvrtok, 12. novembra 2020, 11:51
 Body programu
09:00 - 10:15   Prvé hlasovanie
12:45   Oznámenie výsledkov
14:00 - 15:15   Druhé hlasovanie
17:30   Oznámenie výsledkov
 Lehoty

09:00 - 10:15   Prvé hlasovanie      
68 voteZáverečné hlasovanie
28Termín***IvoteZriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health)
Správa:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
25Termín voteInvestičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Správa:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody
[2020/2058(INI)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
69 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU
77 voteNávrhy uznesení – Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
12:45   Oznámenie výsledkov      
14:00 - 15:15   Druhé hlasovanie      
79 voteZáverečné hlasovanie
61Termín***IvoteProgram InvestEU
Správa:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
27Termín voteNávrhy uznesenia - Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Oznámenie výsledkov      
28item on the agendapointZriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
25item on the agendapointInvestičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseniaŠtvrtok, 5. novembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 6. novembra 2020, 12:00
61item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 11. novembra 2020, 17:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachŠtvrtok, 12. novembra 2020, 12:00
27item on the agendapointVplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Návrhy uzneseniaStreda, 4. novembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 9. novembra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 9. novembra 2020, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 9. novembra 2020, 20:00
Posledná úprava: 12. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia