Dnevni red
Bruselj
Sreda, 11. november 2020 - Petek, 13. november 2020 203k
Petek, 13. november 2020152kRazličica: Četrtek, 12. november 2020, 11:50
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:15   Prvo glasovanje
12:45   Razglasitev izida
14:00 - 15:15   Drugo glasovanje
17:30   Razglasitev izida
 Roki

09:00 - 10:15   Prvo glasovanje      
68 voteKončno glasovanje
28Rok***IvoteProgram za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)
Poročilo:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
25Rok voteNaložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
Poročilo:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
[2020/2058(INI)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
69 voteGlasovanje o predlogih sprememb
80 vote(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Program InvestEU
77 votePredlogi resolucij – vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo
12:45   Razglasitev izida      
14:00 - 15:15   Drugo glasovanje      
79 voteKončno glasovanje
61Rok***IvoteProgram InvestEU
Poročilo:  José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU
[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
27Rok votePredlogi resolucij - Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo
[2020/2790(RSP)]
B9-0343/2020
17:30   Razglasitev izida      
28item on the agendapointProgram za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 4. november 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 6. november 2020, 12:00
25item on the agendapointNaložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijSreda, 4. november 2020, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijČetrtek, 5. november 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 6. november 2020, 12:00
61item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 11. november 2020, 17:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihČetrtek, 12. november 2020, 12:00
27item on the agendapointVpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -Predlogi resolucijSreda, 4. november 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 9. november 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 9. november 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 9. november 2020, 20:00
Zadnja posodobitev: 12. november 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov