Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 8. února 2021 - Čtvrtek, 11. února 2021 231k
Pondělí, 8. února 2021170kVerze: Úterý, 20. dubna 2021, 12:33
 Body k pořadu jednání
17:00 - 22:30   Rozpravy
18:30 - 19:45   Hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 22:30   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
27Lhůta pointEvropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020
[2020/2123(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
Za přítomnosti prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové
19Lhůta pointNový akční plán pro oběhové hospodářství
Zpráva:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Zpráva o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství
[2020/2077(INI)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
29Lhůta pointProvádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
[2020/2029(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
43Lhůta pointEvropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2020/2818(RSP)]
18Lhůta pointSnižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Zpráva:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
[2019/2188(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
83Lhůta pointDopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2020/2864(RSP)]
  point Krátké představení následujících zpráv
54Lhůta -Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Zpráva:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Zpráva o provádění článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany

[2020/2047(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
28Lhůta -Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Zpráva:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – výroční zpráva za období 2016–2018

[2019/2198(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
čl. 122 odst. 7 jednacího řádu
18:30 - 19:45   Hlasování      
72 votePoznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů
102 voteTajné hlasování
133 voteImunita
95 voteŽádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity
Zpráva:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Zpráva o žádosti, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity
[2019/2150(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
134 voteJmenování
81 voteEvropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Zpráva o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
96 voteJediné hlasování
55***IvoteKontrola nabývání a držení zbraní (kodifikované znění)
Zpráva:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní (kodifikované znění)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
73 voteHlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
63Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta***IpointDočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie
Žádost Komise o použití naléhavého postupu
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
64Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta***IpointDočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)
Žádost Komise o použití naléhavého postupu
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
103 voteŽádost o hlasování o pozměňovacích návrzích místo hlasování o předběžné dohodě (čl. 59 odst. 3 jednacího řádu)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) – Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost
17:00 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Prezident Evropské centrální banky (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Zpravodajové   (7x1') 7'
Autoři (výbory)   (2x5') 10'
Zpravodajové (článek 160 jednacího řádu)   (2x4') 8'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointEvropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
19item on the agendapointNový akční plán pro oběhové hospodářství
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
29item on the agendapointProvádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
43item on the agendapointEvropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
  -Návrhy usneseníStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usneseníPondělí, 8. února 2021, 19:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 16:00
18item on the agendapointSnižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
83item on the agendapointDopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 4. února 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usneseníPondělí, 8. února 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 8. února 2021, 19:00
54item on the agendapointProvádění článku 43 směrnice o azylovém řízení
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
28item on the agendapointPřístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
63item on the agendapointDočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 9. února 2021, 12:00
  -(případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 19:00
64item on the agendapointDočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 9. února 2021, 12:00
  -(případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 19:00
Poslední aktualizace: 20. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí