Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 8. februar 2021 - Torsdag den 11. februar 2021 232k
Mandag den 8. februar 2021171kUdgave: Tirsdag den 20. april 2021, 12:33
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 22:30   Forhandling
18:30 - 19:45   Afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

17:00 - 22:30   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
27Frist pointDen Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020
Betænkning:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020
[2020/2123(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Under tilstedeværelse af Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank
19Frist pointNy handlingsplan for den cirkulære økonomi
Betænkning:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Betænkning om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi
[2020/2077(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
29Frist pointGennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
[2020/2029(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
43Frist pointDen europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
Mundtlig forespørgsel - [2020/2818(RSP)]
18Frist pointBegrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
Betænkning:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
[2019/2188(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
83Frist pointCovid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt
Mundtlig forespørgsel - [2020/2864(RSP)]
  pointKort forelæggelse af følgende betænkninger
54Frist -Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet
Betænkning:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Betænkning om gennemførelsen af artikel 43 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse

[2020/2047(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
28Frist -Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018
Betænkning:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) – årsberetning for 2016-2018

[2019/2198(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forretningsordenens artikel 122, stk. 7
18:30 - 19:45   Afstemningsrunde      
72 voteBemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag
102 voteHemmelige afstemninger
133 voteImmunitet
95 voteAnmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet
Betænkning:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet
[2019/2150(IMM)]
Retsudvalget
134 voteUdnævnelse
81 voteUdnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Betænkning:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Betænkning om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Økonomi- og Valutaudvalget
96 voteEnkelt afstemning
55***IvoteKontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)
Betænkning:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Retsudvalget
73 voteAfstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
63Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist***IpointReglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
64Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist***IpointMidlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
103 voteAnmodning om afstemning om ændringsforslag i stedet for en foreløbig aftale (forretningsordenens artikel 59, stk. 3)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet
17:00 - 22:30   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Den Europæiske Centralbank (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere for udtalelser   (7x1') 7'
Forespørgere (udvalg)   (2x5') 10'
Ordførere (forretningsordenens artikel 160)   (2x4') 8'
Medlemmer120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointDen Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
19item on the agendapointNy handlingsplan for den cirkulære økonomi
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
29item on the agendapointGennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
43item on the agendapointDen europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
  -Forslag til beslutningOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 8. februar 2021, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 16:00
18item on the agendapointBegrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
83item on the agendapointCovid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt
  -Forslag til beslutningTorsdag den 4. februar 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 8. februar 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 8. februar 2021, 19:00
54item on the agendapointGennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
28item on the agendapointAktindsigt - årsrapport for 2016-2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
63item on the agendapointReglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 9. februar 2021, 12:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 19:00
64item on the agendapointMidlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 9. februar 2021, 12:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 19:00
Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik