Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 8. veebruar 2021 - Neljapäev, 11. veebruar 2021 225k
Esmaspäev, 8. veebruar 2021163kVersioon: Teisipäev, 20. aprill 2021, 12:35
 Päevakorra punktid
17:00 - 22:30   Arutelud
18:30 - 19:45   Hääletus
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 22:30   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
27Tähtaeg point2020. aasta aruanne Euroopa Keskpanga kohta
Raport:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Raport Euroopa Keskpanga 2020. aasta aruande kohta
[2020/2123(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'i juuresolekul
19Tähtaeg pointUus ringmajanduse tegevuskava
Raport:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Raport uue ringmajanduse tegevuskava kohta
[2020/2077(INI)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
29Tähtaeg pointInimkaubanduse vastase direktiivi rakendamine
Raport:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Raport direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta
[2020/2029(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
43Tähtaeg pointKestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2818(RSP)]
18Tähtaeg pointEbavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele
Raport:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Raport ebavõrdsuse vähendamise kohta, keskendudes eelkõige palgavaesusele
[2019/2188(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
83Tähtaeg pointCOVID-19 mõju noortele ja spordile
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2864(RSP)]
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus
54Tähtaeg -Varjupaigamenetluste direktiivi artikli 43 rakendamine
Raport:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta) artikli 43 rakendamise kohta

[2020/2047(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
28Tähtaeg -Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2016.–2018. aastal
Raport:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Raport üldsuse juurdepääsu dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) käsitleva 2016.–2018. aasta aruande kohta

[2019/2198(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Kodukorra artikli 122 lõige 7
18:30 - 19:45   Hääletus      
72 voteMärkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust
102 voteSalajased hääletused
133 votePuutumatus
95 voteÁlvaro Amaro puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Raport Álvaro Amaro puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2019/2150(IMM)]
Õiguskomisjon
134 voteAmetisse nimetamine
81 voteEuroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
Raport:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
96 voteÜks hääletus
55***IvoteRelvade omandamise ja valduse kontroll (kodifitseeritud tekst)
Raport:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (kodifitseeritud tekst)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Õiguskomisjon
73 voteHääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
63Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IpointAjutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades
Komisjoni kiirmenetluse taotlus
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
64Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IpointAjutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv)
Komisjoni kiirmenetluse taotlus
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon

Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
103 voteTaotlus hääletada esialgse kokkuleppe asemel muudatusettepanekute üle (kodukorra artikli 59 lõige 3)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi loomine
17:00 - 22:30   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Keskpanga president (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad   (7x1') 7'
Koostajad (komisjonid)   (2x5') 10'
Raportöörid (kodukorra artikkel 160)   (2x4') 8'
Parlamendiliikmed120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapoint2020. aasta aruanne Euroopa Keskpanga kohta
Sven Simon (A9-0002/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 5. veebruar 2021, 12:00
19item on the agendapointUus ringmajanduse tegevuskava
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 5. veebruar 2021, 12:00
29item on the agendapointInimkaubanduse vastase direktiivi rakendamine
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 5. veebruar 2021, 12:00
43item on the agendapointKestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekuteleEsmaspäev, 8. veebruar 2021, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 9. veebruar 2021, 16:00
18item on the agendapointEbavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 5. veebruar 2021, 12:00
83item on the agendapointCOVID-19 mõju noortele ja spordile
  -Resolutsiooni ettepanekudNeljapäev, 4. veebruar 2021, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekuteleEsmaspäev, 8. veebruar 2021, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 8. veebruar 2021, 19:00
54item on the agendapointVarjupaigamenetluste direktiivi artikli 43 rakendamine
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 5. veebruar 2021, 12:00
28item on the agendapointÜldsuse juurdepääs dokumentidele 2016.–2018. aastal
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 3. veebruar 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 5. veebruar 2021, 12:00
63item on the agendapointAjutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 9. veebruar 2021, 12:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 9. veebruar 2021, 19:00
64item on the agendapointAjutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv)
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 9. veebruar 2021, 12:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 9. veebruar 2021, 19:00
Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika