Esityslista
Bryssel
Maanantai 8. helmikuuta 2021 - Torstai 11. helmikuuta 2021 226k
Maanantai 8. helmikuuta 2021163kVersio: Tiistai 20. huhtikuuta 2021, 12:35
 Esityslistan kohdat
17:00 - 22:30   Keskustelut
18:30 - 19:45   Äänestykset
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 22:30   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
27Määräaika pointEuroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Mietintö:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2020
[2020/2123(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden läsnä ollessa
19Määräaika pointUusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Mietintö:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta
[2020/2077(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
29Määräaika pointIhmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta
[2020/2029(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
43Määräaika pointEuroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi
Suullinen kysymys - [2020/2818(RSP)]
18Määräaika pointEriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Mietintö:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Mietintö eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
[2019/2188(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
83Määräaika pointCovid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
Suullinen kysymys - [2020/2864(RSP)]
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt
54Määräaika -Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Mietintö:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Mietintö kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU 43 artiklan täytäntöönpanosta

[2020/2047(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
28Määräaika -Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
Mietintö:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta) - Vuosikertomus vuosilta 2016–2018

[2019/2198(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Työjärjestyksen 122 artiklan 7 kohta
18:30 - 19:45   Äänestykset      
72 voteHuomautus: äänestykset jaetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrän perusteella
102 voteSalaiset äänestykset
133 voteKoskemattomuus
95 voteÁlvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Mietintö Álvaro Amaron koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2019/2150(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
134 voteNimitys
81 voteEuroopan keskuspankki: valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
Mietintö:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Mietintö Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
96 voteKertaäänestys
55***IvoteAseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (kodifikaatio)
Mietintö:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (kodifikaatio)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
73 voteÄänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)
63Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika***IpointUnionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
64Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika***IpointVäliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus)

Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla)
103 votePyyntö äänestää alustavan sopimuksen sijaan tarkistuksista (työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohta)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) – Elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen
17:00 - 22:30   Keskustelut     item on the agenda
Euroopan keskuspankin puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (5x6') 30'
Valmistelijat   (7x1') 7'
Laatijat (valiokunnat)   (2x5') 10'
Esittelijät (työjärjestyksen 160 artikla)   (2x4') 8'
Jäsenet120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointEuroopan keskuspankki – vuosikertomus 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 5. helmikuuta 2021, 12:00
19item on the agendapointUusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 5. helmikuuta 2021, 12:00
29item on the agendapointIhmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpano
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 5. helmikuuta 2021, 12:00
43item on the agendapointEuroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiinMaanantai 8. helmikuuta 2021, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 9. helmikuuta 2021, 16:00
18item on the agendapointEriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 5. helmikuuta 2021, 12:00
83item on the agendapointCovid-19-pandemian vaikutus nuoriin ja urheiluun
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 4. helmikuuta 2021, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiinMaanantai 8. helmikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 8. helmikuuta 2021, 19:00
54item on the agendapointTurvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 5. helmikuuta 2021, 12:00
28item on the agendapointAsiakirjojen julkisuus 2016–2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -TarkistuksetKeskiviikko 3. helmikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 5. helmikuuta 2021, 12:00
63item on the agendapointUnionin lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevat säännöt: väliaikainen helpotus
  -(mahdollisesti) Tarkistukset; hylkääminenTiistai 9. helmikuuta 2021, 12:00
  -(mahdollisesti) Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 9. helmikuuta 2021, 19:00
64item on the agendapointVäliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa (II koontiasetus)
  -(mahdollisesti) Tarkistukset; hylkääminenTiistai 9. helmikuuta 2021, 12:00
  -(mahdollisesti) Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 9. helmikuuta 2021, 19:00
Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö