Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2021. gada 8. februāris - Ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris 229k
Pirmdiena, 2021. gada 8. februāris167kVersija: Otrdiena, 2021. gada 20. aprīlis, 12:38
 Darba kārtības punkti
17:00 - 22:30   Debates
18:30 - 19:45   Balsošanas laiks
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 22:30   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
27Termiņi pointEiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats
Ziņojums:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu
[2020/2123(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Piedaloties Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājai Christine Lagarde
19Termiņi pointJaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
Ziņojums:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu
[2020/2077(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
29Termiņi pointDirektīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Ziņojums par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu
[2020/2029(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
43Termiņi pointEiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2020/2818(RSP)]
18Termiņi pointNevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
Ziņojums:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
[2019/2188(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
83Termiņi pointCovid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2020/2864(RSP)]
  pointĪss turpmāk minēto ziņojumu izklāsts
54Termiņi -Patvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana
Ziņojums:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Ziņojums attiecībā uz Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 43. panta piemērošanu

[2020/2047(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
28Termiņi -Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā
Ziņojums:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 122. panta 7. punkts) — gada ziņojumi par 2016.–2018. gadu

[2019/2198(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Reglamenta 122. panta 7. punkts
18:30 - 19:45   Balsošanas laiks      
72 votePiezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.
102 voteAizklāta balsošana
133 voteImunitāte
95 votePieprasījums atcelt Álvaro Amaro imunitāti
Ziņojums:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Álvaro Amaro imunitāti
[2019/2150(IMM)]
Juridiskā komiteja
134 voteIecelšana amatā
81 voteEiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
96 voteViens balsojums
55***IvoteIeroču iegādes un glabāšanas kontrole (kodifikācija)
Ziņojums:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodifikācija)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Juridiskā komiteja
73 voteBalsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
63Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IpointPagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
64Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IpointPagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
103 votePieprasījums balsot nevis par provizorisko vienošanos, bet par grozījumiem (Reglamenta 59. panta 3. punkts)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Atveseļošanas un noturības mehānisma izveidošana
17:00 - 22:30   Debates     item on the agenda
Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinumu sagatavotāji   (7x1') 7'
Autori (komitejas)   (2x5') 10'
Referenti (Reglamenta 160. pants)   (2x4') 8'
Deputāti 120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointEiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats
Sven Simon (A9-0002/2021
  -GrozījumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 5. februāris, 12:00
19item on the agendapointJaunais aprites ekonomikas rīcības plāns
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 5. februāris, 12:00
29item on the agendapointDirektīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -GrozījumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 5. februāris, 12:00
43item on the agendapointEiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2021. gada 8. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 9. februāris, 16:00
18item on the agendapointNevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 5. februāris, 12:00
83item on the agendapointCovid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu
  -Rezolūciju priekšlikumiCeturtdiena, 2021. gada 4. februāris, 13:00
  -Rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2021. gada 8. februāris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2021. gada 8. februāris, 19:00
54item on the agendapointPatvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -GrozījumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 5. februāris, 12:00
28item on the agendapointPubliska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -GrozījumiTrešdiena, 2021. gada 3. februāris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 5. februāris, 12:00
63item on the agendapointPagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2021. gada 9. februāris, 12:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 9. februāris, 19:00
64item on the agendapointPagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2021. gada 9. februāris, 12:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 9. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika