Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 8 ta' Frar 2021 - Il-Ħamis, 11 ta' Frar 2021 234k
It-Tnejn, 8 ta' Frar 2021174kVerżjoni: It-Tlieta, 20 ta' April 2021, 12:38
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 22:30   Dibattiti
18:30 - 19:45   Sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 22:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
27Skadenza pointBank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020
Rapport:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2020 tal-Bank Ċentrali Ewropew
[2020/2123(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Fil-preżenza ta' Christine Lagarde, President Bank Ċentrali Ewropew
19Skadenza pointPjan ta' Azzjoni Ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari
Rapport:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Rapport dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari
[2020/2077(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
29Skadenza pointImplimentazzjoni tad-Direttiva Kontra t-Traffikar
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu
[2020/2029(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
43Skadenza pointAġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza
Mistoqsija orali - [2020/2818(RSP)]
18Skadenza pointIt-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu
Rapport:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Rapport dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu
[2019/2188(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
83Skadenza pointL-impatt tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ u fuq l-isport
Mistoqsija orali - [2020/2864(RSP)]
  pointPreżentazzjoni qasira tar-rapporti li ġejjin
54Skadenza -Implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Ażil
Rapport:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali

[2020/2047(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
28Skadenza -Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2016-2018
Rapport:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Rapport dwar l-Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti (Artikolu 122(7)) - Rapport annwali għas-snin 2016-2018

[2019/2198(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Artikolu 122(7) tar-Regoli ta' Proċedura
18:30 - 19:45   Sessjoni ta' votazzjoni      
72 voteNota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi
102 voteVotazzjonijiet permezz ta' vot sigriet
133 voteImmunità
95 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Álvaro Amaro
Rapport:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Álvaro Amaro
[2019/2150(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
134 voteĦatra
81 voteĦatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Rapport dwar il-proposta tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
96 voteVotazzjoni unika
55***IvoteIl-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi (kodifikazzjoni)
Rapport:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi (kodifikazzjoni)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
73 voteVotazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
63Test li għadu ma ġiex adottat, skadenza possibbli***IpointIr-regoli dwar l-użu tas-slots fl-ajruporti tal-Unjoni: eżenzjoni temporanja
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
64Test li għadu ma ġiex adottat, skadenza possibbli***IpointMiżuri temporanji rigward il-validità ta' ċertifikati u liċenzji (Omnibus II)
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
103 voteTalba għal votazzjoni dwar l-emendi minflok tal-ftehim proviżorju (Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - L-Istabbiliment ta' Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza
17:00 - 22:30   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Bank Ċentrali Ewropew (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs għal opinjoni   (7x1') 7'
Awturi (kumitati)   (2x5') 10'
Rapporteurs (Artikolu 160 tar-Regoli ta' Proċedura)   (2x4') 8'
Membri120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointBank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -EmendiL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2021, 12:00
19item on the agendapointPjan ta' Azzjoni Ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 71 Membru; mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2021, 12:00
29item on the agendapointImplimentazzjoni tad-Direttiva Kontra t-Traffikar
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -EmendiL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2021, 12:00
43item on the agendapointAġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 8 ta' Frar 2021, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 9 ta' Frar 2021, 16:00
18item on the agendapointIt-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 71 Membru; mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2021, 12:00
83item on the agendapointL-impatt tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ u fuq l-isport
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIl-Ħamis, 4 ta' Frar 2021, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 8 ta' Frar 2021, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 8 ta' Frar 2021, 19:00
54item on the agendapointImplimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Ażil
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -EmendiL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2021, 12:00
28item on the agendapointAċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2016-2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -EmendiL-Erbgħa, 3 ta' Frar 2021, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 5 ta' Frar 2021, 12:00
63item on the agendapointIr-regoli dwar l-użu tas-slots fl-ajruporti tal-Unjoni: eżenzjoni temporanja
  -(eventwalment) Emendi; rifjutIt-Tlieta, 9 ta' Frar 2021, 12:00
  -(eventwalment) Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 9 ta' Frar 2021, 19:00
64item on the agendapointMiżuri temporanji rigward il-validità ta' ċertifikati u liċenzji (Omnibus II)
  -(eventwalment) Emendi; rifjutIt-Tlieta, 9 ta' Frar 2021, 12:00
  -(eventwalment) Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 9 ta' Frar 2021, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 20 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza