Agenda
Brussel
Maandag 8 februari 2021 - Donderdag 11 februari 2021 228k
Maandag 8 februari 2021169kVersie: Dinsdag 20 april 2021, 12:38
 Agendapunten
17:00 - 22:30   Debatten
18:30 - 19:45   Stemming
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 22:30   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
27Deadline pointEuropese Centrale Bank – jaarverslag 2020
Verslag:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Verslag over het jaarverslag 2020 van de Europese Centrale Bank
[2020/2123(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
In aanwezigheid van Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank
19Deadline pointNieuw actieplan voor de circulaire economie
Verslag:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Verslag over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie
[2020/2077(INI)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
29Deadline pointUitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Verslag over de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan
[2020/2029(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
43Deadline pointEuropese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
Mondelinge vraag - [2020/2818(RSP)]
18Deadline pointTerugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
Verslag:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Verslag over het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
[2019/2188(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
83Deadline pointDe gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport
Mondelinge vraag - [2020/2864(RSP)]
  pointKorte presentatie van de volgende verslagen
54Deadline -Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures
Verslag:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

[2020/2047(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
28Deadline -Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018
Verslag:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Verslag over de toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018

[2019/2198(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Artikel 122, lid 7
18:30 - 19:45   Stemming      
72 voteOpmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid
102 voteGeheime stemming
133 voteImmuniteit
95 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro
Verslag:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro
[2019/2150(IMM)]
Commissie juridische zaken
134 voteBenoeming
81 voteEuropese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Verslag over de voorstel van de Europese Centrale Bank voor de benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
96 voteEnkele stemming
55***IvoteControle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie)
Verslag:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Commissie juridische zaken
73 voteStemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
63Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline***IpointRegels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
64Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline***IpointTijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II)
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Commissie vervoer en toerisme

Verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
103 voteVerzoek om te stemmen over amendementen in plaats van over een voorlopig akkoord (artikel 59, lid 3)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht
17:00 - 22:30   Debatten     item on the agenda
President van de Europese Centrale Bank (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs voor advies   (7x1') 7'
Vraagstellers (commissies)   (2x5') 10'
Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement)   (2x4') 8'
Leden120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointEuropese Centrale Bank – jaarverslag 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -AmendementenWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 5 februari 2021, 12:00
19item on the agendapointNieuw actieplan voor de circulaire economie
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 5 februari 2021, 12:00
29item on the agendapointUitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -AmendementenWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 5 februari 2021, 12:00
43item on the agendapointEuropese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
  -OntwerpresolutiesWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresolutiesMaandag 8 februari 2021, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 9 februari 2021, 16:00
18item on the agendapointTerugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 5 februari 2021, 12:00
83item on the agendapointDe gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport
  -OntwerpresolutiesDonderdag 4 februari 2021, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresolutiesMaandag 8 februari 2021, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 8 februari 2021, 19:00
54item on the agendapointTenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -AmendementenWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 5 februari 2021, 12:00
28item on the agendapointToegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -AmendementenWoensdag 3 februari 2021, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 5 februari 2021, 12:00
63item on the agendapointRegels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing
  -(eventueel) Amendementen; verwerpingDinsdag 9 februari 2021, 12:00
  -(eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 9 februari 2021, 19:00
64item on the agendapointTijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II)
  -(eventueel) Amendementen; verwerpingDinsdag 9 februari 2021, 12:00
  -(eventueel) Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 9 februari 2021, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 20 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid