Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 8 lutego 2021 r. - Czwartek, 11 lutego 2021 r. 233k
Poniedziałek, 8 lutego 2021174kWersja: Wtorek, 20 kwietnia 2021, 12:39
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 22:30   Debaty
18:30 - 19:45   Głosowanie
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 22:30   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
27Termin pointEuropejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2020
[2020/2123(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
W obecności Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego
19Termin pointNowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
Sprawozdanie:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Sprawozdanie w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
[2020/2077(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
29Termin pointWdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar
[2020/2029(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
43Termin pointEuropejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2818(RSP)]
18Termin pointOgraniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
Sprawozdanie:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Sprawozdanie w sprawie ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
[2019/2188(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
83Termin pointWpływ COVID-19 na młodzież i sport
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2864(RSP)]
  pointKrótka prezentacja poniższych sprawozdań
54Termin -Wykonanie art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych
Sprawozdanie:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Sprawozdanie w sprawie wykonania art. 43 dyrektywy 2013/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej

[2020/2047(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
28Termin -Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2016–2018
Sprawozdanie:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018

[2019/2198(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
art. 122 ust. 7 Regulaminu
18:30 - 19:45   Głosowanie      
72 voteUwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek
102 voteGłosowanie tajne
133 voteImmunitet
95 voteWniosek o uchylenie immunitetu Álvara Amara
Sprawozdanie:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Álvara Amara
[2019/2150(IMM)]
Komisja Prawna
134 voteMianowanie
81 vote Europejski Bank Centralny: mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
96 voteJedno głosowanie
55***IvoteKontrola nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)
Sprawozdanie:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Komisja Prawna
73 voteGłosowania nad wnioskami o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu)
63Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointWykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad
Wniosek Komisji o tryb pilny
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
64Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointŚrodki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II)
Wniosek Komisji o tryb pilny
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki

Wniosek o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
103 voteWniosek o głosowanie nad poprawkami zamiast głosowania nad wstępnym porozumieniem (art. 59 ust. 3 Regulaminu)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
17:00 - 22:30   Debaty     item on the agenda
Prezes Europejskiego Banku Centralnego (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (7x1') 7'
Autorzy (komisje)   (2x5') 10'
Sprawozdawcy (art. 160 Regulaminu)   (2x4') 8'
Posłowie120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointEuropejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 lutego 2021, 12:00
19item on the agendapointNowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 lutego 2021, 12:00
29item on the agendapointWdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 lutego 2021, 12:00
43item on the agendapointEuropejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
  -Projekty rezolucjiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucjiPoniedziałek, 8 lutego 2021, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 lutego 2021, 16:00
18item on the agendapointOgraniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 lutego 2021, 12:00
83item on the agendapointWpływ COVID-19 na młodzież i sport
  -Projekty rezolucjiCzwartek, 4 lutego 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucjiPoniedziałek, 8 lutego 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 8 lutego 2021, 19:00
54item on the agendapointWykonanie art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 lutego 2021, 12:00
28item on the agendapointPubliczny dostęp do dokumentów w latach 2016–2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 lutego 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 lutego 2021, 12:00
63item on the agendapointWykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 9 lutego 2021, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 lutego 2021, 19:00
64item on the agendapointŚrodki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II)
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 9 lutego 2021, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 lutego 2021, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności