Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 8 februarie 2021 - Joi, 11 februarie 2021 232k
Luni, 8 februarie 2021167kVersiune: Marţi, 20 aprilie 2021, 12:39
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 22:30   Dezbateri
18:30 - 19:45   Sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 22:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii și ordinea lucrărilor
27Termen pointBanca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020
Raport  Sven Simon (A9-0002/2021)
Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020
[2020/2123(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
În prezența dnei Christine Lagarde, Președinta Băncii Centrale Europene
19Termen pointNoul plan de acțiune privind economia circulară
Raport  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Raport referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară
[2020/2077(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
29Termen pointPunerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane
Raport  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia
[2020/2029(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
43Termen pointAgenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2020/2818(RSP)]
18Termen pointReducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
Raport  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Raport referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

[2019/2188(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
83Termen pointImpactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2020/2864(RSP)]
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
54Termen -Punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil
Raport  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Raport referitor la punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale

[2020/2047(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
28Termen -Accesul public la documente - raport pe anii 2016-2018
Raport  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Raport referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] - raport anual pentru anii 2016-2018

[2019/2198(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
[Articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură]
18:30 - 19:45   Sesiune de votare      
72 voteObservație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor
102 voteVoturi secrete
133 voteImunitate
95 voteCerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro
Raport  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro
[2019/2150(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
134 voteNumire
81 voteNumirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
Raport  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Raport referitor la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
96 voteVot unic
55***IvoteControlul achiziționării și deținerii de arme (codificare)
Raport  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (codificare)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
73 voteVoturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
63Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen***IpointNormele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
64Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen***IpointMăsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
103 voteSolicitare de vot asupra amendamentelor în locul acordului provizoriu [articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
17:00 - 22:30   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (5x6') 30'
Raportori pentru aviz   (7x1') 7'
Autori (comisii)   (2x5') 10'
Raportori [articolul 160 din Regulamentul de procedură]   (2x4') 8'
Deputaţi120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointBanca Centrală Europeană - Raportul anual pe 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -AmendamenteMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
19item on the agendapointNoul plan de acțiune privind economia circulară
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
29item on the agendapointPunerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -AmendamenteMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
43item on the agendapointAgenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Amendamente la propunerile de rezoluţieLuni, 8 februarie 2021, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 16:00
18item on the agendapointReducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
83item on the agendapointImpactul COVID-19 asupra tineretului și a sportului
  -Propuneri de rezoluțieJoi, 4 februarie 2021, 13:00
  -Amendamente la propunerile de rezoluţieLuni, 8 februarie 2021, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 8 februarie 2021, 19:00
54item on the agendapointPunerea în aplicare a articolului 43 din Directiva privind procedurile de azil
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -AmendamenteMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
28item on the agendapointAccesul public la documente - raport pe anii 2016-2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -AmendamenteMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
63item on the agendapointNormele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 9 februarie 2021, 12:00
  -(posibil) Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 19:00
64item on the agendapointMăsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 9 februarie 2021, 12:00
  -(posibil) Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 19:00
Ultima actualizare: 20 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate