Program
Brusel
Pondelok, 8. februára 2021 - Štvrtok, 11. februára 2021 234k
Pondelok, 8. februára 2021173kVerzia: Utorok, 20. apríla 2021, 12:40
 Body programu
17:00 - 22:30   Rozpravy
18:30 - 19:45   Hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 22:30   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
27Termín pointEurópska centrálna banka – výročná správa za rok 2020
Správa:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020
[2020/2123(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Za prítomnosti Christine Lagardeovej, prezidentky Európskej centrálnej banky
19Termín pointNový akčný plán pre obehové hospodárstvo
Správa:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Správa k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva
[2020/2077(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
29Termín pointVykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Správa:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Správa o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania
[2020/2029(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
43Termín pointEurópsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Otázka na ústne zodpovedanie - [2020/2818(RSP)]
18Termín pointZnižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
Správa:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Správa o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
[2019/2188(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
83Termín pointVplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport
Otázka na ústne zodpovedanie - [2020/2864(RSP)]
  pointKrátky výklad k týmto správam
54Termín -Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice
Správa:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Správa vykonávaní článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

[2020/2047(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
28Termín -Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018
Správa:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) – výročná správa za roky 2016 – 2018

[2019/2198(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 122 ods. 7
18:30 - 19:45   Hlasovanie      
72 votePoznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov
102 voteTajné hlasovanie
133 voteImunita
95 voteŽiadosť o zbavenie Álvara Amara imunity
Správa:  Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)
Správa o žiadosti o zbavenie Álvara Amara imunity
[2019/2150(IMM)]
Výbor pre právne veci
134 voteVymenovanie
81 voteEurópska centrálna banka: vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad
Správa:  Irene Tinagli (A9-0007/2021)
Správa o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
96 voteJediné hlasovanie
55***IvoteKontrola získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie)
Správa:  Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie)
[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]
Výbor pre právne veci
73 voteHlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)
63Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IpointUplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
64Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IpointDočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
Žiadosť Komisie o naliehavý postup
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
103 voteŽiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto predbežnej dohody (článok 59 ods. 3)
131 voteEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) – Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
17:00 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Prezident Európskej centrálnej banky (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Spravodajcovia   (5x6') 30'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (7x1') 7'
Autori (výbory)   (2x5') 10'
Spravodajcovia (článok 160 rokovacieho poriadku)   (2x4') 8'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'The Left8'NI6'
27item on the agendapointEurópska centrálna banka – výročná správa za rok 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
19item on the agendapointNový akčný plán pre obehové hospodárstvo
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
29item on the agendapointVykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
43item on the agendapointEurópsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 16:00
18item on the agendapointZnižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
83item on the agendapointVplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport
  -Návrhy uzneseniaŠtvrtok, 4. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 8. februára 2021, 19:00
54item on the agendapointVykonávanie článku 43 procedurálnej smernice
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
28item on the agendapointPrístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
63item on the agendapointUplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 9. februára 2021, 12:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 19:00
64item on the agendapointDočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 9. februára 2021, 12:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 19:00
Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia