Program
Brusel
Pondelok, 8. februára 2021 - Štvrtok, 11. februára 2021 234k
Utorok, 9. februára 2021174kVerzia: Utorok, 20. apríla 2021, 12:40
 Body programu
08:30   Oznámenie výsledkov
08:30 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
13:00 - 14:15   Prvé hlasovanie
15:00 - 19:30   Rozpravy
19:00   Oznámenie výsledkov
20:00 - 21:15   Druhé hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30   Oznámenie výsledkov      
08:30 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)       Rečnícky čas
45Termín***IpointZriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
88 pointDe facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2537(RSP)]
13:00 - 14:15   Prvé hlasovanie      
100 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
105 voteEurópska centrálna banka – výročná správa za rok 2020
101 voteNový akčný plán pre obehové hospodárstvo
132 voteJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) – Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
107 voteVykonávanie článku 43 procedurálnej smernice
135 votePrístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018
109 voteZnižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
110 voteNávrhy uznesenia - Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport
15:00 - 19:30   Rozpravy       Rečnícky čas
89 pointNávšteva PK/VP v Rusku v súvislosti s nedávnymi zásahmi proti demonštrantom a opozícii
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2021/2538(RSP)]
90Termín pointHumanitárna a politická situácia v Jemene
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2021/2539(RSP)]
91Termín pointSituácia v Mjanmarsku
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2021/2540(RSP)]
31Termín pointDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
[2019/2202(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
19:00   Oznámenie výsledkov      
20:00 - 21:15   Druhé hlasovanie      
111 voteHlasovanie o dočasnej dohode
45Termín***IvoteZriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
94 voteZáverečné hlasovanie
27Termín voteEurópska centrálna banka – výročná správa za rok 2020
Správa:  Sven Simon (A9-0002/2021)
Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020
[2020/2123(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
19Termín voteNový akčný plán pre obehové hospodárstvo
Správa:  Jan Huitema (A9-0008/2021)
Správa k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva
[2020/2077(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
29Termín voteVykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Správa:  Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)
Správa o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania
[2020/2029(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
54Termín voteVykonávanie článku 43 procedurálnej smernice
Správa:  Erik Marquardt (A9-0005/2021)
Správa vykonávaní článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
[2020/2047(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
28Termín votePrístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018
Správa:  Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) – výročná správa za roky 2016 – 2018
[2019/2198(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Článok 122 ods. 7
18Termín voteZnižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
Správa:  Özlem Demirel (A9-0006/2021)
Správa o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
[2019/2188(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
83Termín voteNávrhy uznesenia - Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport
[2020/2864(RSP)]
B9-0115/2021
08:30 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (7x1') 7'
Poslanci150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
15:00 - 19:30   Rozpravy     item on the agenda
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Spravodajca6'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko1'
Poslanci150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
45item on the agendapointZriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
90item on the agendapointHumanitárna a politická situácia v Jemene
  -Návrhy uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 16:00
91item on the agendapointSituácia v Mjanmarsku
  -Návrhy uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 16:00
31item on the agendapointDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
27item on the agendapointEurópska centrálna banka – výročná správa za rok 2020
Sven Simon (A9-0002/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
19item on the agendapointNový akčný plán pre obehové hospodárstvo
Jan Huitema (A9-0008/2021
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
29item on the agendapointVykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
54item on the agendapointVykonávanie článku 43 procedurálnej smernice
Erik Marquardt (A9-0005/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
28item on the agendapointPrístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018
Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
18item on the agendapointZnižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich
Özlem Demirel (A9-0006/2021
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
83item on the agendapointVplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport
  -Návrhy uzneseniaŠtvrtok, 4. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 8. februára 2021, 19:00
Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia