Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 8. února 2021 - Čtvrtek, 11. února 2021 231k
Středa, 10. února 2021165kVerze: Úterý, 20. dubna 2021, 12:33
 Body k pořadu jednání
09:00   Oznámení výsledků
09:00 - 13:00   Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)
13:00 - 14:15   První hlasování
15:00 - 19:30   Rozpravy
19:00   Oznámení výsledků
20:00 - 21:15   Druhé hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00   Oznámení výsledků      
09:00 - 13:00   Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)       Řečnická doba
92 pointAktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   První hlasování      
112 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
113 voteDočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie
114 voteDočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)
115 voteDohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
116 voteNávrhy usnesení - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
15:00 - 19:30   Rozpravy       Řečnická doba
68 pointDemokratická kontrola sociálních médií a ochrana základních práv
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2512(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Balíček týkající se oživení kapitálových trhů: směrnice MiFID a prospekt EU pro oživení
52Lhůta***I-Trhy finančních nástrojů
Zpráva:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
53Lhůta***I-Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
Zpráva:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
60Lhůta point25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2509(RSP)]
19:00   Oznámení výsledků      
20:00 - 21:15   Druhé hlasování      
117 voteHlasování o předběžných dohodách
52Lhůta***IvoteTrhy finančních nástrojů
Zpráva:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Pondělí, 23. listopadu 2020
53Lhůta***IvoteProspekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
Zpráva:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
118 voteKonečná hlasování
63Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta***IvoteDočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie
Zpráva:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
64Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta***IvoteDočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)
Zpráva:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
31Lhůta voteDohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Zpráva:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou
[2019/2202(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
43Lhůta voteNávrhy usnesení - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
120 voteNávrhy usnesení - 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
09:00 - 13:00   Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatel1'
Poslanci150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointTrhy finančních nástrojů
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
53item on the agendapointProspekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
60item on the agendapoint25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen
  -Návrhy usneseníStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 8. února 2021, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 8. února 2021, 20:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 16:00
63item on the agendapointDočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 9. února 2021, 12:00
  -(případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 19:00
64item on the agendapointDočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)
  -(případně) Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 9. února 2021, 12:00
  -(případně) Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 19:00
31item on the agendapointDohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 5. února 2021, 12:00
43item on the agendapointEvropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
  -Návrhy usneseníStředa, 3. února 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usneseníPondělí, 8. února 2021, 19:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 9. února 2021, 16:00
Poslední aktualizace: 20. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí