Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 8. februar 2021 - Torsdag den 11. februar 2021 232k
Onsdag den 10. februar 2021162kUdgave: Tirsdag den 20. april 2021, 12:33
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:00 - 13:00   Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde
15:00 - 19:30   Forhandling
19:00   Meddelelse af resultater
20:00 - 21:15   Anden afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
09:00 - 13:00   Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)       Taletid
92 pointStatus for EU's covid-19-vaccinationsstrategi
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde      
112 voteAfstemning om ændringsforslag
113 voteReglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse
114 voteMidlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)
115 voteEU's associeringsaftale med Ukraine
116 voteForslag til beslutning - Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
15:00 - 19:30   Forhandling       Taletid
68 pointDemokratisk kontrol med de sociale medier og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2512(RSP)]
  pointForhandling under ét - Genopretningspakke for kapitalmarkederne: MiFID og EU-genopretningsprospekt
52Frist***I-Markeder for finansielle instrumenter
Betænkning:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
53Frist***I-EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
Betænkning:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
60Frist pointFremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2509(RSP)]
19:00   Meddelelse af resultater      
20:00 - 21:15   Anden afstemningsrunde      
117 voteAfstemninger om foreløbige aftaler
52Frist***IvoteMarkeder for finansielle instrumenter
Betænkning:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Mandag den 23. november 2020
53Frist***IvoteEU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
Betænkning:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
118 voteEndelig afstemning
63Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist***IvoteReglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse
Betænkning:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
64Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist***IvoteMidlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)
Betænkning:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Transport- og Turismeudvalget

Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)
31Frist voteEU's associeringsaftale med Ukraine
Betænkning:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine
[2019/2202(INI)]
Udenrigsudvalget
43Frist voteForslag til beslutning - Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteAfstemning om ændringsforslag
120 voteForslag til beslutning - Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet
09:00 - 13:00   Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)      item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordfører for udtalelse1'
Medlemmer150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointMarkeder for finansielle instrumenter
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
53item on the agendapointEU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
60item on the agendapointFremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet
  -Forslag til beslutningOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 8. februar 2021, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 8. februar 2021, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 16:00
63item on the agendapointReglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 9. februar 2021, 12:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 19:00
64item on the agendapointMidlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 9. februar 2021, 12:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 19:00
31item on the agendapointEU's associeringsaftale med Ukraine
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 5. februar 2021, 12:00
43item on the agendapointDen europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
  -Forslag til beslutningOnsdag den 3. februar 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 8. februar 2021, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 9. februar 2021, 16:00
Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik