Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 8. veljače 2021. - Četvrtak, 11. veljače 2021. 229k
srijeda, 10. veljače 2021.160kVerzija: utorak, 20. travnja 2021., 12:36
 Točke dnevnog reda
09:00   Objava rezultata glasovanja
09:00 - 13:00   Rasprave (ili nakon objave rezultata)
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje
15:00 - 19:30   Rasprave
19:00   Objava rezultata glasovanja
20:00 - 21:15   Drugo glasovanje
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00   Objava rezultata glasovanja      
09:00 - 13:00   Rasprave (ili nakon objave rezultata)       Vrijeme za izlaganje
92 pointTrenutačno stanje u pogledu strategije EU-a za cijepljenje protiv bolesti COVID-19
Izjave Vijeća i Komisije
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje      
112 voteGlasovanje o amandmanima
113 voteObveza iskorištenosti slotova u zračnim lukama Unije: privremeno ublažavanje
114 votePrivremene mjere u pogledu valjanosti certifikata i licencija (Omnibus II)
115 voteSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
116 votePrijedlozi rezolucija - Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
15:00 - 19:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
68 pointDemokratski nadzor društvenih medija i zaštita temeljnih prava
Izjave Vijeća i Komisije
[2021/2512(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Paket mjera za oporavak tržišta kapitala: MiFID i prospekt EU-a za oporavak
52Rok***I-Tržišta financijskih instrumenata
Izvješće:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
53Rok***I-Prospekt EU-a za oporavak i ciljane prilagodbe za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
Izvješće:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
60Rok pointBudući izazovi u području prava žena: više od 25 godina od Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje
Izjave Vijeća i Komisije
[2021/2509(RSP)]
19:00   Objava rezultata glasovanja      
20:00 - 21:15   Drugo glasovanje      
117 voteGlasovanja o privremenim sporazumima
52Rok***IvoteTržišta financijskih instrumenata
Izvješće:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: ponedjeljak, 23. studenog 2020.
53Rok***IvoteProspekt EU-a za oporavak i ciljane prilagodbe za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
Izvješće:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
118 voteKonačno glasovanje
63Tekst još nije usvojen, možda rok***IvoteObveza iskorištenosti slotova u zračnim lukama Unije: privremeno ublažavanje
Izvješće:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Odbor za promet i turizam

Zahtjev za pokretanjem hitnog postupka (članak 163. Poslovnika)
64Tekst još nije usvojen, možda rok***IvotePrivremene mjere u pogledu valjanosti certifikata i licencija (Omnibus II)
Izvješće:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Odbor za promet i turizam

Zahtjev za pokretanjem hitnog postupka (članak 163. Poslovnika)
31Rok voteSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Izvješće:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
[2019/2202(INI)]
Odbor za vanjske poslove
43Rok votePrijedlozi rezolucija - Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteGlasovanje o amandmanima
120 votePrijedlozi rezolucija - Budući izazovi u području prava žena: više od 25 godina od Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje
09:00 - 13:00   Rasprave (ili nakon objave rezultata)     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)25'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelj za mišljenje1'
Zastupnici150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointTržišta financijskih instrumenata
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 3. veljače 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 5. veljače 2021., 12:00
53item on the agendapointProspekt EU-a za oporavak i ciljane prilagodbe za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 3. veljače 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 5. veljače 2021., 12:00
60item on the agendapointBudući izazovi u području prava žena: više od 25 godina od Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 3. veljače 2021., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 8. veljače 2021., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 8. veljače 2021., 20:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 9. veljače 2021., 16:00
63item on the agendapointObveza iskorištenosti slotova u zračnim lukama Unije: privremeno ublažavanje
  -(eventualno) Amandmani; odbijanjeutorak, 9. veljače 2021., 12:00
  -(eventualno) Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 9. veljače 2021., 19:00
64item on the agendapointPrivremene mjere u pogledu valjanosti certifikata i licencija (Omnibus II)
  -(eventualno) Amandmani; odbijanjeutorak, 9. veljače 2021., 12:00
  -(eventualno) Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 9. veljače 2021., 19:00
31item on the agendapointSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -Amandmanisrijeda, 3. veljače 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 5. veljače 2021., 12:00
43item on the agendapointProgram vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 3. veljače 2021., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucijaponedjeljak, 8. veljače 2021., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 9. veljače 2021., 16:00
Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti