Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 8 februarie 2021 - Joi, 11 februarie 2021 232k
Miercuri, 10 februarie 2021161kVersiune: Marţi, 20 aprilie 2021, 12:39
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00   Anunțarea rezultatelor
09:00 - 13:00   Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)
13:00 - 14:15   Prima sesiune de votare
15:00 - 19:30   Dezbateri
19:00   Anunțarea rezultatelor
20:00 - 21:15   A doua sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00   Anunțarea rezultatelor      
09:00 - 13:00   Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)       Timpul afectat luărilor de cuvânt
92 pointSituația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE
Declarații ale Consiliului și Comisiei
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   Prima sesiune de votare      
112 voteVoturi privind amendamentele
113 voteNormele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară
114 voteMăsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)
115 voteAcordul de asociere UE-Ucraina
116 votePropuneri de rezoluție - Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței
15:00 - 19:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
68 pointControlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor fundamentale
Declarații ale Consiliului și Comisiei
[2021/2512(RSP)]
  pointDezbatere comună - Pachetul de măsuri privind redresarea piețelor de capital: Directiva privind piețele instrumentelor financiare și prospectul UE pentru redresare
52Termen***I-Piețele instrumentelor financiare
Raport  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
53Termen***I-Prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19
Raport  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
60Termen point25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor
Declarații ale Consiliului și Comisiei
[2021/2509(RSP)]
19:00   Anunțarea rezultatelor      
20:00 - 21:15   A doua sesiune de votare      
117 voteVoturi privind acordurile provizorii
52Termen***IvotePiețele instrumentelor financiare
Raport  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Luni, 23 noiembrie 2020
53Termen***IvoteProspectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19
Raport  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
118 voteVoturi finale
63Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen***IvoteNormele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară
Raport
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
64Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen***IvoteMăsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)
Raport
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Comisia pentru transport și turism

Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
31Termen voteAcordul de asociere UE-Ucraina
Raport  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina
[2019/2202(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
43Termen votePropuneri de rezoluție - Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteVoturi privind amendamentele
120 votePropuneri de rezoluție - 25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor
09:00 - 13:00   Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (2x6') 12'
Raportorul pentru aviz1'
Deputaţi150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointPiețele instrumentelor financiare
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
53item on the agendapointProspectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
60item on the agendapoint25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 8 februarie 2021, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 8 februarie 2021, 20:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 16:00
63item on the agendapointNormele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 9 februarie 2021, 12:00
  -(posibil) Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 19:00
64item on the agendapointMăsuri temporare privind valabilitatea anumitor certificate și licențe (Omnibus II)
  -(posibil) Amendamente; respingereMarţi, 9 februarie 2021, 12:00
  -(posibil) Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 19:00
31item on the agendapointAcordul de asociere UE-Ucraina
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -AmendamenteMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 5 februarie 2021, 12:00
43item on the agendapointAgenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 3 februarie 2021, 13:00
  -Amendamente la propunerile de rezoluţieLuni, 8 februarie 2021, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 9 februarie 2021, 16:00
Ultima actualizare: 20 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate