Program
Brusel
Pondelok, 8. februára 2021 - Štvrtok, 11. februára 2021 234k
Streda, 10. februára 2021167kVerzia: Utorok, 20. apríla 2021, 12:40
 Body programu
09:00   Oznámenie výsledkov
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
13:00 - 14:15   Prvé hlasovanie
15:00 - 19:30   Rozpravy
19:00   Oznámenie výsledkov
20:00 - 21:15   Druhé hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00   Oznámenie výsledkov      
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)       Rečnícky čas
92 pointSúčasný stav stratégie EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2541(RSP)]
13:00 - 14:15   Prvé hlasovanie      
112 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
113 voteUplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
114 voteDočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
115 voteDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
116 voteNávrhy uznesenia - Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
15:00 - 19:30   Rozpravy       Rečnícky čas
68 pointDemokratická kontrola sociálnych médií a ochrana základných práv
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2512(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Balík opatrení na obnovu kapitálových trhov: MiFID a prospekt obnovy EÚ
52Termín***I-Trhy s finančnými nástrojmi
Správa:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
53Termín***I-Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
Správa:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
60Termín point25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2021/2509(RSP)]
19:00   Oznámenie výsledkov      
20:00 - 21:15   Druhé hlasovanie      
117 voteHlasovanie o predbežných dohodách
52Termín***IvoteTrhy s finančnými nástrojmi
Správa:  Markus Ferber (A9-0208/2020)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Pondelok, 23. novembra 2020
53Termín***IvoteProspekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
Správa:  Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
118 voteZáverečné hlasovanie
63Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IvoteUplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
Správa:
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
64Text zatiaľ neprijatý, možný termín***IvoteDočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
Správa:
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Žiadosť o naliehavý postup (článok 163)
31Termín voteDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa:  Michael Gahler (A9-0219/2020)
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
[2019/2202(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
43Termín voteNávrhy uznesenia - Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
[2020/2818(RSP)]
B9-0108/2021
119 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
120 voteNávrhy uznesenia - 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci164'
PPE41'30S&D32'30Renew22'30ID18'Verts/ALE17'30ECR15'The Left10'NI7'30
15:00 - 19:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko1'
Poslanci150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI7'
52item on the agendapointTrhy s finančnými nástrojmi
Markus Ferber (A9-0208/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
53item on the agendapointProspekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0228/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
60item on the agendapoint25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 8. februára 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 16:00
63item on the agendapointUplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 9. februára 2021, 12:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 19:00
64item on the agendapointDočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)
  -(prípadne) Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 9. februára 2021, 12:00
  -(prípadne) Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 19:00
31item on the agendapointDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Michael Gahler (A9-0219/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. februára 2021, 12:00
43item on the agendapointEurópsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 16:00
Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia