Program
Brusel
Pondelok, 8. februára 2021 - Štvrtok, 11. februára 2021 234k
Štvrtok, 11. februára 2021158kVerzia: Utorok, 20. apríla 2021, 12:40
 Body programu
09:00   Oznámenie výsledkov
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
09:45 - 11:00   Prvé hlasovanie
13:00   Oznámenie výsledkov
13:45 - 15:00   Druhé hlasovanie
14:30 - 16:30   Rozpravy
16:30   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00   Oznámenie výsledkov      
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)       Rečnícky čas
61Termín pointBezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)
Otázka na ústne zodpovedanie - [2021/2511(RSP)]
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144)
97Termín -Rwanda, prípad Paula Rusesabaginu
[2021/2543(RSP)]
RC-B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021, B9-0135/2021
98Termín -Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
[2021/2544(RSP)]
B9-0143/2021, RC-B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021
99Termín -Politická situácia v Ugande
[2021/2545(RSP)]
B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC-B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021
09:45 - 11:00   Prvé hlasovanie      
122 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
124 voteNávrhy uznesenia - Humanitárna a politická situácia v Jemene
125 voteNávrhy uznesenia - Situácia v Mjanmarsku
126 voteNávrhy uznesenia - Rwanda, prípad Paula Rusesabaginu
127 voteNávrhy uznesenia - Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
128 voteNávrhy uznesenia - Politická situácia v Ugande
13:00   Oznámenie výsledkov      
13:45 - 15:00   Druhé hlasovanie      
129 voteZáverečné hlasovanie
61Termín voteNávrhy uznesenia - Bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)
[2021/2511(RSP)]
B9-0109/2021
90Termín voteHumanitárna a politická situácia v Jemene
Návrhy uznesenia
[2021/2539(RSP)]
B9-0118/2021, RC-B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021, B9-0129/2021
91Termín voteSituácia v Mjanmarsku
Návrhy uznesenia
[2021/2540(RSP)]
RC-B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021, B9-0128/2021
97Termín voteRwanda, prípad Paula Rusesabaginu
Návrhy uznesenia
[2021/2543(RSP)]
RC-B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021, B9-0135/2021
98Termín voteSituácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
Návrhy uznesenia
[2021/2544(RSP)]
B9-0143/2021, RC-B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021
99Termín votePolitická situácia v Ugande
Návrhy uznesenia
[2021/2545(RSP)]
B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC-B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021
60Termín vote25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
Návrhy uznesenia
[2021/2509(RSP)]
B9-0113/2021, B9-0114/2021
14:30 - 16:30   Rozpravy       Rečnícky čas
66 pointHomologizácia a distribúcia priehľadných masiek
Vyhlásenie Komisie
[2021/2519(RSP)]
93 pointHumanitárna situácia v Etiópii
Vyhlásenie Komisie
[2021/2542(RSP)]
16:30   Oznámenie výsledkov      
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Autor (výbor)5'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku)1'
Poslanci135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI6'30
14:30 - 16:30   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Poslanci75'
PPE17'30S&D14'Renew10'ID8'30Verts/ALE8'ECR7'The Left5'30NI4'30
61item on the agendapointBezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 16:00
97item on the agendapointRwanda, prípad Paula Rusesabaginu
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 8. februára 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. februára 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 19:00
98item on the agendapointSituácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 8. februára 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. februára 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 19:00
99item on the agendapointPolitická situácia v Ugande
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 8. februára 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. februára 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 19:00
90item on the agendapointHumanitárna a politická situácia v Jemene
  -Návrhy uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 16:00
91item on the agendapointSituácia v Mjanmarsku
  -Návrhy uzneseniaPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 9. februára 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. februára 2021, 16:00
60item on the agendapoint25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. februára 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. februára 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 8. februára 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. februára 2021, 16:00
Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia