Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 8 marca 2021 r. - Czwartek, 11 marca 2021 r. 238k
Poniedziałek, 8 marca 2021169kWersja: Czwartek, 15 kwietnia 2021, 15:48
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 22:30   Debaty
18:30 - 19:45   Głosowanie
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 22:30   Debaty       Czas wystąpień
56 pointObchody Międzynarodowego Dnia Kobiet
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
37Termin pointUnijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodny z zasadami WTO
Sprawozdanie:  Yannick Jadot (A9-0019/2021)
Sprawozdanie zatytułowane „W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO”
[2020/2043(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
60Termin*pointWspółpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A9-0015/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania
[COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
28Termin pointNależyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
Sprawozdanie:  Lara Wolters (A9-0018/2021)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw
[2020/2129(INL)]
Komisja Prawna
23 pointWdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych
Sprawozdanie:  Christian Doleschal (A9-0012/2021)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych)
[2020/2028(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
55Termin pointRówne traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Sprawozdanie:  Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)
Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
[2020/2086(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
18:30 - 19:45   Głosowanie      
54 voteUwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek
84 voteGłosowanie tajne:
Immunitety
77 voteWniosek o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó
Sprawozdanie:  Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó
[2020/2024(IMM)]
Komisja Prawna
73 voteWniosek o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa
Sprawozdanie:  Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa
[2020/2025(IMM)]
Komisja Prawna
76 voteWniosek o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols
Sprawozdanie:  Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols
[2020/2031(IMM)]
Komisja Prawna
74 voteWniosek o uchylenie immunitetu Valtera Flega
Sprawozdanie:  Andrzej Halicki (A9-0023/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Valtera Flega
[2020/2054(IMM)]
Komisja Prawna
75 voteWniosek o uchylenie immunitetu Nuna Mela
Sprawozdanie:  Manon Aubry (A9-0024/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Nuna Mela
[2020/2050(IMM)]
Komisja Prawna
53 voteGłosowania nad wnioskami o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu)
49Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointRównoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie
Wniosek Komisji o tryb pilny
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
50Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IpointRównoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie
Wniosek Komisji o tryb pilny
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
94 voteWniosek o głosowanie nad poprawkami zamiast głosowania nad wstępnym porozumieniem (art. 59 ust. 3 Regulaminu)
126 vote***I (A9-0203/2020 - BUDG/ECON) FERNANDES, TINAGLI - Program InvestEU
17:00 - 22:30   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (10x1') 10'
Posłowie150'
PPE35'30S&D29'30Renew20'30ID16'Verts/ALE16'ECR14'The Left9'30NI9'30
37item on the agendapointUnijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodny z zasadami WTO
Yannick Jadot (A9-0019/2021
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 4 marca 2021, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
60item on the agendapointWspółpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania
Sven Giegold (A9-0015/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
28item on the agendapointNależyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw
Lara Wolters (A9-0018/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
55item on the agendapointRówne traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Katrin Langensiepen (A9-0014/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePiątek, 5 marca 2021, 12:00
49item on the agendapointRównoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 9 marca 2021, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 19:00
50item on the agendapointRównoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 9 marca 2021, 12:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności