Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2021 m. kovo 8 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 11 d. 238k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 11 d.161kVersija: Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 15 d., 15:46
 Darbotvarkės klausimai
09:00   Rezultatų paskelbimas
09:00 - 13:00   Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
09:45 - 11:00   Pirmasis balsavimas
13:00   Rezultatų paskelbimas
13:45 - 15:00   Antrasis balsavimas
14:30 - 16:30   Diskusijos
16:30   Rezultatų paskelbimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00   Rezultatų paskelbimas      
09:00 - 13:00   Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)       Kalbėjimo laikas
88Galutinis terminas pointReglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų mechanizmas
Komisijos pareiškimas
[2021/2582(RSP)]
Balsavimas vyks per kovo mėn. II sesiją
89 pointPartnerystės principo laikymasis rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir geros valdysenos užtikrinimas naudojant lėšas
Komisijos pareiškimas
[2021/2583(RSP)]
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
83Galutinis terminas -Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Galutinis terminas -Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų atvejai
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Galutinis terminas -Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
09:45 - 11:00   Pirmasis balsavimas      
116 voteBalsavimas dėl pakeitimų
118 votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas
119 votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Žmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų atvejai
120 votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Masiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje
121 votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Konfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo
113 votePasiūlymai dėl rezoliucijų - ES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve
114 votePasiūlymas dėl rezoliucijos - Vaiko teisės
122 voteGalutinis balsavimas
64Galutinis terminas voteEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija
Pranešimas:  Markus Ferber (A9-0036/2021)
Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija
[2021/2004(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
36Galutinis terminas voteEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos užimtumo ir socialiniai aspektai
Pranešimas:  Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos užimtumo ir socialiniai aspektai
[2020/2244(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
13:00   Rezultatų paskelbimas      
13:45 - 15:00   Antrasis balsavimas      
117 voteGalutinis balsavimas
83Galutinis terminas votePadėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Galutinis terminas voteŽmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų atvejai
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Galutinis terminas voteMasiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
79Galutinis terminas voteKonfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2576(RSP)]
B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC-B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021
65Galutinis terminas voteES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2557(RSP)]
B9-0166/2021, B9-0167/2021
58Galutinis terminas vote - Vaiko teisės
[2021/2523(RSP)]
B9-0164/2021
14:30 - 16:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
63 pointIlgalaikė kaimo vietovių vizija
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2021/2549(RSP)]
78 pointGeografinio blokavimo reglamento vertinimas
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2021/2546(RSP)]
61 pointES 2020 m. Ženevos konferencijoje prisiimtas pasižadėjimas remti Afganistaną
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2020/2916(RSP)]
16:30   Rezultatų paskelbimas      
09:00 - 13:00   Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (144 straipsnis)1'
Parlamento nariai121'
PPE28'S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'30The Left8'NI8'
14:30 - 16:30   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Autorius (komitetas)   (3x5') 15'
Parlamento nariai60'
PPE13'S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
88item on the agendapointReglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų mechanizmas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. kovo 17 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2021 m. kovo 22 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. kovo 23 d., 16:00
83item on the agendapointPadėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Pirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 19:00
82item on the agendapointŽmogaus teisių padėtis Bahreino Karalystėje, ypač nuteistųjų mirties bausme ir žmogaus teisių gynėjų atvejai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Pirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 19:00
81item on the agendapointMasiniai teismo procesai prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus Kambodžoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Pirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 19:00
64item on the agendapointEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija
Markus Ferber (A9-0036/2021
  -PakeitimaiPirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. kovo 9 d., 16:00
36item on the agendapointEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos užimtumo ir socialiniai aspektai
Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. kovo 3 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. kovo 5 d., 12:00
79item on the agendapointKonfliktas Sirijoje: 10 metų po sukilimo
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 20:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. kovo 10 d., 19:00
65item on the agendapointES paskelbimas LGBTIQ asmenų laisvės erdve
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. kovo 3 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. kovo 9 d., 16:00
58item on the agendapointVaiko teisės
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. kovo 3 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2021 m. kovo 8 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. kovo 9 d., 16:00
Atnaujinta: 2021 m. balandžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika