Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 8 marca 2021 r. - Czwartek, 11 marca 2021 r. 238k
Czwartek, 11 marca 2021166kWersja: Czwartek, 15 kwietnia 2021, 15:48
 Punkty porządku dziennego
09:00   Ogłoszenie wyników
09:00 - 13:00   Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)
09:45 - 11:00   Pierwsza część głosowania
13:00   Ogłoszenie wyników
13:45 - 15:00   Druga część głosowania
14:30 - 16:30   Debaty
16:30   Ogłoszenie wyników
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00   Ogłoszenie wyników      
09:00 - 13:00   Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)       Czas wystąpień
88Termin pointStosowanie rozporządzenia (WE) 2020/2092, mechanizm warunkowości w zakresie praworządności
Oświadczenie Komisji
[2021/2582(RSP)]
Głosowanie zostanie przeprowadzone w czasie drugiej sesji marcowej
89 pointPoszanowanie zasady partnerstwa przy przygotowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy i odporności oraz zapewnienie dobrego zarządzania wydatkami
Oświadczenie Komisji
[2021/2583(RSP)]
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
83Termin -Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Termin -Sytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności sprawy więźniów skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka

[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Termin -Masowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
09:45 - 11:00   Pierwsza część głosowania      
116 voteGłosowanie nad poprawkami
118 voteProjekty rezolucji - Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia
119 voteProjekty rezolucji - Sytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności sprawy więźniów skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka
120 voteProjekty rezolucji - Masowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży
121 voteProjekty rezolucji - Konflikt w Syrii dziesięć lat po wybuchu powstania
113 voteProjekty rezolucji - Ogłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ
114 voteProjekt rezolucji - Prawa dziecka
122 voteGłosowania końcowe
64Termin voteEuropejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A9-0036/2021)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
[2021/2004(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
36Termin voteEuropejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Sprawozdanie:  Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
[2020/2244(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
13:00   Ogłoszenie wyników      
13:45 - 15:00   Druga część głosowania      
117 voteGłosowania końcowe
83Termin voteSytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia
Projekty rezolucji
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Termin voteSytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności sprawy więźniów skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Termin voteMasowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży
Projekty rezolucji
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
79Termin voteKonflikt w Syrii dziesięć lat po wybuchu powstania
Projekty rezolucji
[2021/2576(RSP)]
B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC-B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021
65Termin voteOgłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ
Projekty rezolucji
[2021/2557(RSP)]
B9-0166/2021, B9-0167/2021
58Termin vote - Prawa dziecka
[2021/2523(RSP)]
B9-0164/2021
14:30 - 16:30   Debaty       Czas wystąpień
63 pointDługoterminowa wizja dla obszarów wiejskich
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2021/2549(RSP)]
78 pointOcena rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2021/2546(RSP)]
61 pointZobowiązanie UE na rzecz Afganistanu podjęte na konferencji w Genewie w 2020 r.
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2916(RSP)]
16:30   Ogłoszenie wyników      
09:00 - 13:00   Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)1'
Posłowie121'
PPE28'S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'30The Left8'NI8'
14:30 - 16:30   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor (komisja)   (3x5') 15'
Posłowie60'
PPE13'S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
88item on the agendapointStosowanie rozporządzenia (WE) 2020/2092, mechanizm warunkowości w zakresie praworządności
  -Projekty rezolucjiŚroda, 17 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 22 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 23 marca 2021, 16:00
83item on the agendapointSytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwo włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego otoczenia
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 10 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 10 marca 2021, 14:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 10 marca 2021, 19:00
82item on the agendapointSytuacja w zakresie praw człowieka w Królestwie Bahrajnu, w szczególności sprawy więźniów skazanych na karę śmierci i obrońców praw człowieka
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 10 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 10 marca 2021, 14:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 10 marca 2021, 19:00
81item on the agendapointMasowe procesy opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 10 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 10 marca 2021, 14:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 10 marca 2021, 19:00
64item on the agendapointEuropejski semestr: roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Markus Ferber (A9-0036/2021
  -PoprawkiPoniedziałek, 8 marca 2021, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 16:00
36item on the agendapointEuropejski semestr: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021
  -PoprawkiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 5 marca 2021, 12:00
79item on the agendapointKonflikt w Syrii dziesięć lat po wybuchu powstania
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 10 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 10 marca 2021, 14:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneŚroda, 10 marca 2021, 19:00
65item on the agendapointOgłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTIQ
  -Projekty rezolucjiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 16:00
58item on the agendapointPrawa dziecka
  -Projekty rezolucjiŚroda, 3 marca 2021, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 8 marca 2021, 20:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 9 marca 2021, 16:00
Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności