Program
Brusel
Pondelok, 8. marca 2021 - Štvrtok, 11. marca 2021 238k
Štvrtok, 11. marca 2021165kVerzia: Štvrtok, 15. apríla 2021, 15:49
 Body programu
09:00   Oznámenie výsledkov
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)
09:45 - 11:00   Prvé hlasovanie
13:00   Oznámenie výsledkov
13:45 - 15:00   Druhé hlasovanie
14:30 - 16:30   Rozpravy
16:30   Oznámenie výsledkov
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00   Oznámenie výsledkov      
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)       Rečnícky čas
88Termín pointUplatňovanie nariadenia (ES) 2020/2092, mechanizmus podmienenosti právnym štátom
Vyhlásenie Komisie
[2021/2582(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze
89 pointDodržiavanie zásady partnerstva v národných plánoch podpory obnovy a odolnosti a zabezpečenie dobrého riadenia výdavkov
Vyhlásenie Komisie
[2021/2583(RSP)]
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144)
83Termín -Situácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie talianskeho veľvyslanca Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Termín -Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady väzňov odsúdených na smrť a obhajcov ľudských práv
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Termín -Hromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
09:45 - 11:00   Prvé hlasovanie      
116 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
118 voteNávrhy uznesenia - Situácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie talianskeho veľvyslanca Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu
119 voteNávrhy uznesenia - Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady väzňov odsúdených na smrť a obhajcov ľudských práv
120 voteNávrhy uznesenia - Hromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži
121 voteNávrhy uznesenia - Sýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní
113 voteNávrhy uznesenia - Vyhlásenie EÚ za zónu slobody pre LGBTI osoby
114 voteNávrh uznesenia - Práva detí
122 voteZáverečné hlasovanie
64Termín voteEurópsky semester: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021
Správa:  Markus Ferber (A9-0036/2021)
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021
[2021/2004(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
36Termín voteEurópsky semester: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2021
Správa:  Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021
[2020/2244(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
13:00   Oznámenie výsledkov      
13:45 - 15:00   Druhé hlasovanie      
117 voteZáverečné hlasovanie
83Termín voteSituácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie talianskeho veľvyslanca Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu
Návrhy uznesenia
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Termín voteSituácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady väzňov odsúdených na smrť a obhajcov ľudských práv
Návrhy uznesenia
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Termín voteHromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži
Návrhy uznesenia
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
79Termín voteSýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní
Návrhy uznesenia
[2021/2576(RSP)]
B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC-B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021
65Termín voteVyhlásenie EÚ za zónu slobody pre LGBTI osoby
Návrhy uznesenia
[2021/2557(RSP)]
B9-0166/2021, B9-0167/2021
58Termín vote - Práva detí
[2021/2523(RSP)]
B9-0164/2021
14:30 - 16:30   Rozpravy       Rečnícky čas
63 pointDlhodobá vízia pre vidiecke oblasti
Otázka na ústne zodpovedanie - [2021/2549(RSP)]
78 pointHodnotenie nariadenia o geografickom blokovaní
Otázka na ústne zodpovedanie - [2021/2546(RSP)]
61 pointZáväzok EÚ voči Afganistanu na konferencii v Ženeve v roku 2020
Otázka na ústne zodpovedanie - [2020/2916(RSP)]
16:30   Oznámenie výsledkov      
09:00 - 13:00   Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku)1'
Poslanci121'
PPE28'S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'30The Left8'NI8'
14:30 - 16:30   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Autor (výbor)   (3x5') 15'
Poslanci60'
PPE13'S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
88item on the agendapointUplatňovanie nariadenia (ES) 2020/2092, mechanizmus podmienenosti právnym štátom
  -Návrhy uzneseniaStreda, 17. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 22. marca 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 23. marca 2021, 16:00
83item on the agendapointSituácia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky a zavraždenie talianskeho veľvyslanca Lucu Attanasia a osôb z jeho sprievodu
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 8. marca 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. marca 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. marca 2021, 19:00
82item on the agendapointSituácia v oblasti ľudských práv v Bahrajnskom kráľovstve, najmä prípady väzňov odsúdených na smrť a obhajcov ľudských práv
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 8. marca 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. marca 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. marca 2021, 19:00
81item on the agendapointHromadné súdne procesy proti opozícii a občianskej spoločnosti v Kambodži
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 8. marca 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 10. marca 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. marca 2021, 19:00
64item on the agendapointEurópsky semester: ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021
Markus Ferber (A9-0036/2021
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 8. marca 2021, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. marca 2021, 16:00
36item on the agendapointEurópsky semester: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2021
Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 3. marca 2021, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 5. marca 2021, 12:00
79item on the agendapointSýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní
  -Návrhy uzneseniaPondelok, 8. marca 2021, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 10. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 10. marca 2021, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 10. marca 2021, 19:00
65item on the agendapointVyhlásenie EÚ za zónu slobody pre LGBTI osoby
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 8. marca 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. marca 2021, 16:00
58item on the agendapointPráva detí
  -Návrhy uzneseniaStreda, 3. marca 2021, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2021, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 8. marca 2021, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 9. marca 2021, 16:00
Posledná úprava: 15. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia