Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 8 mars 2021 - Torsdagen den 11 mars 2021 233k
Torsdagen den 11 mars 2021161kUtgåva: Torsdagen den 15 april 2021, 15:49
 Punkter på föredragningslistan
09:00   Tillkännagivande av resultat
09:00 - 13:00   Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)
09:45 - 11:00   Första omröstningsomgången
13:00   Tillkännagivande av resultat
13:45 - 15:00   Andra omröstningsomgången
14:30 - 16:30   Debatter
16:30   Tillkännagivande av resultat
 Talartid
 Tidsfrister

09:00   Tillkännagivande av resultat      
09:00 - 13:00   Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)       Talartid
88Tidsfrist pointTillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade villkorlighetsmekanismen
Uttalande av kommissionen
[2021/2582(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden mars II.
89 pointRespekt för partnerskapsprincipen i utarbetandet och genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens och säkerställande av god förvaltning i samband med utgifterna
Uttalande av kommissionen
[2021/2583(RSP)]
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
83Tidsfrist -Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Tidsfrist -Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Tidsfrist -Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
09:45 - 11:00   Första omröstningsomgången      
116 voteOmröstning om ändringsförslag
118 voteResolutionsförslag - Situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe
119 voteResolutionsförslag - Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare
120 voteResolutionsförslag - Massrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja
121 voteResolutionsförslag - Syrienkonflikten - 10 år efter revolten
113 voteResolutionsförslag - Förklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer
114 voteResolutionsförslag - Barns rättigheter
122 voteSlutomröstning
64Tidsfrist voteDen europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021
Betänkande:  Markus Ferber (A9-0036/2021)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021
[2021/2004(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
36Tidsfrist voteDen europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021
Betänkande:  Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)
Betänkande om den europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021
[2020/2244(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
13:00   Tillkännagivande av resultat      
13:45 - 15:00   Andra omröstningsomgången      
117 voteSlutomröstning
83Tidsfrist voteSituationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe
Resolutionsförslag
[2021/2577(RSP)]
RC-B9-0173/2021, B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021
82Tidsfrist voteMänniskorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare
Resolutionsförslag
[2021/2578(RSP)]
RC-B9-0190/2021, B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021
81Tidsfrist voteMassrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja
Resolutionsförslag
[2021/2579(RSP)]
B9-0182/2021, RC-B9-0183/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021
79Tidsfrist voteSyrienkonflikten - 10 år efter revolten
Resolutionsförslag
[2021/2576(RSP)]
B9-0175/2021, B9-0176/2021, RC-B9-0177/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021
65Tidsfrist voteFörklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer

Resolutionsförslag
[2021/2557(RSP)]
B9-0166/2021, B9-0167/2021
58Tidsfrist vote - Barns rättigheter
[2021/2523(RSP)]
B9-0164/2021
14:30 - 16:30   Debatter       Talartid
63 pointEn långsiktig vision för landsbygdsområden
Muntlig fråga - [2021/2549(RSP)]
78 pointUtvärdering av förordningen om geoblockering
Muntlig fråga - [2021/2546(RSP)]
61 pointEU:s åtaganden för Afghanistan vid Genèvekonferensen 2020
Muntlig fråga - [2020/2916(RSP)]
16:30   Tillkännagivande av resultat      
09:00 - 13:00   Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)1'
Ledamöter121'
PPE28'S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE13'ECR11'30The Left8'NI8'
14:30 - 16:30   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Frågeställare (utskott)   (3x5') 15'
Ledamöter60'
PPE13'S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
88item on the agendapointTillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade villkorlighetsmekanismen
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 17 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 22 mars 2021, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 23 mars 2021, 16:00
83item on the agendapointSituationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 8 mars 2021, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 10 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 10 mars 2021, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 10 mars 2021, 19:00
82item on the agendapointMänniskorättssituationen i Bahrain, särskilt fallen med dödsdömda fångar och människorättsförsvarare
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 8 mars 2021, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 10 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 10 mars 2021, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 10 mars 2021, 19:00
81item on the agendapointMassrättegångarna mot oppositionen och civilsamhället i Kambodja
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 8 mars 2021, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 10 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 10 mars 2021, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 10 mars 2021, 19:00
64item on the agendapointDen europeiska planeringsterminen: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021
Markus Ferber (A9-0036/2021
  -ÄndringsförslagMåndagen den 8 mars 2021, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 9 mars 2021, 16:00
36item on the agendapointDen europeiska planeringsterminen: sysselsättningsaspekter och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021
Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 3 mars 2021, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 5 mars 2021, 12:00
79item on the agendapointSyrienkonflikten - 10 år efter revolten
  -ResolutionsförslagMåndagen den 8 mars 2021, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 10 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 10 mars 2021, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 10 mars 2021, 19:00
65item on the agendapointFörklaring om EU som en frihetszon för hbtqi-personer
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 3 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 8 mars 2021, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 8 mars 2021, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 9 mars 2021, 16:00
58item on the agendapointBarns rättigheter
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 3 mars 2021, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 8 mars 2021, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 8 mars 2021, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 9 mars 2021, 16:00
Senaste uppdatering: 15 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy