Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 26. april 2021 - Četrtek, 29. april 2021 281k
Ponedeljek, 26. april 2021174kRazličica: Četrtek, 29. april 2021, 10:29
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 21:30   Razprave
18:30 - 19:45   Glasovanje
22:00 - 23:30   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 21:30   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
  pointSkupna razprava - Sklepi z zasedanja Evropskega sveta in izid srečanja med EU in Turčijo
91 -Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2021
Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2021/2599(RSP)]
175 -Izid srečanja na visoki ravni med EU in Turčijo 6. aprila
Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2021/2641(RSP)]
  pointSkupna razprava - Raziskave in inovacije
152Rok***II-Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Priporočilo za drugo obravnavo:  Dan Nica (A9-0122/2021)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
80Rok*-Posebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
Poročilo:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
65Rok***I-Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Poročilo:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
66Rok***I-Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
Poročilo:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
56Rok***IpointMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Poročilo:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
18:30 - 19:45   Glasovanje      
47 voteOpomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb
188 voteTajno glasovanje
Imunitete
147 voteZahteva za odvzem imunitete Filipu De Manu
Poročilo:  Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Filipu De Manu
[2020/2271(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
148 voteZahteva za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu
Poročilo:  Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu
[2020/2224(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
187 voteZahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
Poročilo:  Marie Toussaint (A9-0136/2021)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
[2020/2240(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
186 voteZahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
Poročilo:  Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
[2020/2219(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
194 voteEno samo glasovanje
19***voteSporazum med EU in Norveško: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije
Priporočilo:  Jörgen Warborn (A9-0035/2021)
Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Norveško v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije
[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
22***voteProstovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom
Priporočilo:  Karin Karlsbro (A9-0053/2021)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo
[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
81 votePoročilo o izvajanju vidikov varnosti v cestnem prometu iz svežnja o tehničnih pregledih
Poročilo:  Benoît Lutgen (A9-0028/2021)
Poročilo o poročilu o izvajanju vidikov varnosti v cestnem prometu iz svežnja o tehničnih pregledih
[2019/2205(INI)]
Odbor za promet in turizem
77 voteOstanki kemikalij v Baltskem morju na podlagi peticij št. 1328/2019 in št. 0406/2020 v skladu s členom 227(2) Poslovnika
Predlog resolucije
[2021/2567(RSP)]
B9-0224/2021
189 voteGlasovanje o predlogih sprememb
201 voteProstovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom (resolucija)
202 voteMedinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost
204 voteUčinkovitejši in čistejši pomorski promet
22:00 - 23:30   Razprave       Čas za govor
30Rok pointVarstvo tal
Vprašanja za ustni odgovor - [2021/2548(RSP)]
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000024/2021 - B9-0011/21)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Varstvo tal
     
Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz (O-000023/2021 - B9-0010/21)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Varstvo tal
63Rok***IpointVečletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
Poročilo:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Odbor za ribištvo
17:00 - 21:30   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalci   (5x6') 30'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Poslanci105'
PPE24'S&D20'30Renew14'ID11'30Verts/ALE11'ECR10'The Left7'NI7'
22:00 - 23:30   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalec6'
Avtor (odbor)5'
Poslanci31'
PPE5'30S&D5'Renew4'ID3'30Verts/ALE3'30ECR3'30The Left3'NI3'
152item on the agendapointVzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
80item on the agendapointPosebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -Predlogi spremembSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
65item on the agendapointEvropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
66item on the agendapointStrateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
56item on the agendapointMehanizem Unije na področju civilne zaščite
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
30item on the agendapointVarstvo tal
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Predlogi resolucijČetrtek, 22. april 2021, 12:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 26. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 26. april 2021, 19:00
63item on the agendapointVečletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 23. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 26. april 2021, 12:00
Zadnja posodobitev: 30. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov