Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 26. travnja 2021. - Četvrtak, 29. travnja 2021. 287k
utorak, 27. travnja 2021.191kVerzija: četvrtak, 29. travnja 2021., 10:18
 Točke dnevnog reda
09:00   Objava rezultata glasovanja
09:00 - 14:00   Rasprave (ili nakon objave rezultata)
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje
15:00 - 20:00   Rasprave
19:00   Objava rezultata glasovanja
19:55 - 21:10   Drugo glasovanje
20:30 - 23:30   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00   Objava rezultata glasovanja      
09:00 - 14:00   Rasprave (ili nakon objave rezultata)       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Ishod pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
238***-Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
Preporuka:  Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka


[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
Odbor za međunarodnu trgovinu
241Rok -Ishod pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
Izjave Vijeća i Komisije

[2021/2658(RSP)]
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje      
190 voteGlasovanje o amandmanima
244 votePrijedlozi rezolucija - Ishod pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
152Rok***IIvoteUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Preporuka za drugo čitanje:  Dan Nica (A9-0122/2021)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
245 voteJedinstveno glasovanje
80Rok*votePoseban program za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije
Izvješće:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
197 voteGlasovanja o privremenim sporazumima
65Rok***IvoteEuropski institut za inovacije i tehnologiju
Izvješće:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka)
[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
66Rok***IvoteStrateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju
Izvješće:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: Jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta
[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
56Rok***IvoteMehanizam Unije za civilnu zaštitu
Izvješće:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
191 voteKonačno glasovanje
23Rok voteDobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Hondurasa
Izvješće:  Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju


[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
75Rok voteMeđuinstitucijski sporazum o obveznom registru transparentnosti
Izvješće:  Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
Izvješće o sklapanju međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o obveznom registru transparentnosti
[2020/2272(ACI)]
Odbor za ustavna pitanja
87Rok voteUčinkovitiji i čišći pomorski promet
Izvješće:  Karima Delli (A9-0029/2021)
Izvješće o tehničkim i operativnim mjerama za učinkovitiji i čišći pomorski promet
[2019/2193(INI)]
Odbor za promet i turizam
167Rok votePrigovori u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. i stavkom 4.c Poslovnika: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući lufenuron
[2021/2590(RPS)]
B9-0223/2021
168Rok votePrigovori u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. i stavkom 4.c Poslovnika: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući flonikamid
[2021/2608(RPS)]
B9-0222/2021
15:00 - 20:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Razrješnica za 2019. (52 izvješća)
90Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska komisija i izvršne agencije
Izvješće:  Joachim Kuhs (A9-0117/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio III. – Komisija i izvršne agencije

[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
92Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće:  Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio I. – Europski parlament

[COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
93Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće
Izvješće:  Pascal Durand (A9-0056/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
94Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
Izvješće:  Ramona Strugariu (A9-0064/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio IV. – Sud Europske unije

[COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
95Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Izvješće:  Martina Dlabajová (A9-0059/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio V. – Revizorski sud

[COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
96Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće:  Olivier Chastel (A9-0057/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

[COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
97Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Izvješće:  Alin Mituța (A9-0055/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio VII. – Odbor regija

[COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
98Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Izvješće:  Olivier Chastel (A9-0065/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio VIII. – Europski ombudsman

[COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
99Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Izvješće:  Alin Mituța (A9-0067/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

[COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
100Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Izvješće:  Alin Mituța (A9-0063/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

[COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
101Rok -Razrješnica za 2019.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop) (do 20. veljače 2019.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
102Rok -Razrješnica za 2019.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (do 20. veljače 2019.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
103Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
104Rok -Razrješnica za 2019.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
105Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
106Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (do 20. veljače 2019.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
107Rok -Razrješnica za 2019.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
108Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
109Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (do 12. prosinca 2019.: Eurojust) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
110Rok -Razrješnica za 2019.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
111Rok -Razrječnica za 2019.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
112Rok -Razrječnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
113Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
114Rok -Razrješnica za 2019.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
115Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna ENISA-e (Agencija Europske unije za kibersigurnost) (do 27. lipnja 2019. Agencija Europske unije za sigurnost mreža i podataka (ENISA)) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
116Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
117Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
118Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
119Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
120Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
121Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
122Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
123Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
124Rok -Razrješnica za 2019.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
125Rok -Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
126Rok -Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
127Rok -Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
128Rok -Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (do 4. srpnja 2019.: Agencija za suradnju energetskih regulatora) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
129Rok -Razrješnica za 2019.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
130Rok -Razrješnica za 2019.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
131Rok -Razrješnica za 2019.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Izvješće:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
132Rok -Razrješnica za 2019.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
133Rok -Razrješnica za 2019.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
134Rok -Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
135Rok -Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – Aeronautika i okoliš (CLEAN SKY)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
136Rok -Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
137Rok -Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
138Rok -Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
139Rok -Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
140Rok -Razrješnica za 2019.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL)
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
141Rok -Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2019.

[COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
142Rok -Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2019.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor
Izvješće:  Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)
Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2019.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor

[COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
172Rok***IIpointEuropski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), 2021. - 2027.
Preporuka za drugo čitanje:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1309/2013
[05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
170Rok***IIpointProgram za građane, ravnopravnost, prava i vrijednosti za 2021. - 2027.
Preporuka za drugo čitanje:  Alice Kuhnke (A9-0144/2021)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja Program za građane, ravnopravnost, prava i vrijednosti i stavljaju izvan snage Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014
[06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
171Rok***IIpointProgram Pravosuđe za 2021. - 2027.
Preporuka za drugo čitanje:  Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja Program Pravosuđe i stavlja izvan snage Uredba (EU) No 1382/2013
[06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)]
Odbor za pravna pitanja
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
19:00   Objava rezultata glasovanja      
19:55 - 21:10   Drugo glasovanje      
242 voteJedinstveno glasovanje
238***voteSporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
Preporuka:  Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka


[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
Odbor za međunarodnu trgovinu
243 voteKonačno glasovanje
241Rok voteIshod pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
Prijedlozi rezolucija
[2021/2658(RSP)]
B9-0225/2021
210 voteOdluke o razrješnici
211 vote52 odluke o razrješnici
192 voteGlasovanje o amandmanima
212 votePrijedlozi rezolucija - Zaštita tla
227 voteVišegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru
233 vote1. skupina amandmana na rezolucije o razrješnicama
256 votePrigovori u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. i stavkom 4.c Poslovnika: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući lufenuron
257 votePrigovori u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. i stavkom 4.c Poslovnika: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući flonikamid
20:30 - 23:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
236 pointSpašavanje ljetne turističke sezone - potpora EU-a ugostiteljskom sektoru
Izjave Vijeća i Komisije
[2021/2653(RSP)]
174Rok***IIpointSvemirski program Unije za 2021. - 2027. i Agencija Europske unije za svemirski program
Preporuka za drugo čitanje:  Massimiliano Salini (A9-0141/2021)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
[14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
173Rok***IIpointProgram za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program za jedinstveno tržište) za 2021. – 2027.
Preporuka za drugo čitanje:  Brando Benifei (A9-0142/2021)
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program za jedinstveno tržište) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014 i (EU) br. 652/2014826
[14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
09:00 - 14:00   Rasprave (ili nakon objave rezultata)     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Zastupnici195'
PPE46'30S&D39'Renew26'30ID21'Verts/ALE20'30ECR18'The Left12'NI11'30
15:00 - 20:00   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Revizorskog suda5'
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)25'
Izvjestitelji   (13x6') 78'
Izvjestitelji za mišljenje   (15x1') 15'
Zastupnici90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
20:30 - 23:30   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Zastupnici90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
241item on the agendapointIshod pregovora između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
  -Prijedlozi rezolucijačetvrtak, 22. travnja 2021., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 19:00
152item on the agendapointUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
80item on the agendapointPoseban program za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
65item on the agendapointEuropski institut za inovacije i tehnologiju
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
66item on the agendapointStrateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
56item on the agendapointMehanizam Unije za civilnu zaštitu
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
23item on the agendapointDobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Hondurasa
Karin Karlsbro (A9-0054/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
75item on the agendapointMeđuinstitucijski sporazum o obveznom registru transparentnosti
Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
87item on the agendapointUčinkovitiji i čišći pomorski promet
Karima Delli (A9-0029/2021
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 12:00
167item on the agendapointPrigovori u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. i stavkom 4.c Poslovnika: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući lufenuron
  -Amandmanipetak, 23. travnja 2021., 10:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 16:00
168item on the agendapointPrigovori u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. i stavkom 4.c Poslovnika: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući flonikamid
  -Amandmanipetak, 23. travnja 2021., 10:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 23. travnja 2021., 16:00
90item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska komisija i izvršne agencije
Joachim Kuhs (A9-0117/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
92item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Petri Sarvamaa (A9-0044/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
93item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće
Pascal Durand (A9-0056/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
94item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije
Ramona Strugariu (A9-0064/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
95item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
Martina Dlabajová (A9-0059/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
96item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
Olivier Chastel (A9-0057/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
97item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
Alin Mituța (A9-0055/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
98item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
Olivier Chastel (A9-0065/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
99item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Alin Mituța (A9-0067/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
100item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
Alin Mituța (A9-0063/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
101item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
102item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
103item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
104item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
105item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za okoliš (EEA)
Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
106item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
107item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
108item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za lijekove (EMA)
Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
109item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)
Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
110item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
111item on the agendapointRazrječnica za 2019.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
112item on the agendapointRazrječnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
113item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
114item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
115item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
116item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
117item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
118item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)
Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
119item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija za europski GNSS (GSA)
Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
120item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
121item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
122item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
123item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
124item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
125item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
126item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
127item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
128item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
129item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
130item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
131item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europski potporni ured za azil (EASO)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
132item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
133item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER)
Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
134item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
135item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – Aeronautika i okoliš (CLEAN SKY)
Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
136item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
137item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
138item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH)
Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
139item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
140item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL)
Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
141item on the agendapointRazrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
142item on the agendapointIzvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2019.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor
Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021
  -Amandmanisrijeda, 21. travnja 2021., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 26. travnja 2021., 12:00
172item on the agendapointEuropski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF), 2021. - 2027.
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 27. travnja 2021., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 27. travnja 2021., 19:00
170item on the agendapointProgram za građane, ravnopravnost, prava i vrijednosti za 2021. - 2027.
Alice Kuhnke (A9-0144/2021
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 27. travnja 2021., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 27. travnja 2021., 19:00
171item on the agendapointProgram Pravosuđe za 2021. - 2027.
Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 27. travnja 2021., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 27. travnja 2021., 19:00
174item on the agendapointSvemirski program Unije za 2021. - 2027. i Agencija Europske unije za svemirski program
Massimiliano Salini (A9-0141/2021
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 27. travnja 2021., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 27. travnja 2021., 19:00
173item on the agendapointProgram za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program za jedinstveno tržište) za 2021. – 2027.
Brando Benifei (A9-0142/2021
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 27. travnja 2021., 12:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 27. travnja 2021., 19:00
Posljednje ažuriranje: 29. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti