Napirend
Brüsszel
2021. április 26., Hétfő - 2021. április 29., Csütörtök 288k
2021. április 27., kedd190kVáltozat: 2021. április 29., csütörtök, 10:19
 Napirendi pontok
09:00   Eredmények bejelentése
09:00 - 14:00   Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)
13:00 - 14:15   Első szavazás
15:00 - 20:00   Viták
19:00   Eredmények bejelentése
19:55 - 21:10   Második szavazás
20:30 - 23:30   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00   Eredmények bejelentése      
09:00 - 14:00   Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - Az EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás
238***-EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás
Ajánlás:  Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]
Külügyi Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
241Határidő -Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredménye
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai

[2021/2658(RSP)]
13:00 - 14:15   Első szavazás      
190 voteSzavazás a módosításokról
244 voteÁllásfoglalási indítványok - Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredménye
152Határidő***IIvoteA Horizont Európa létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Ajánlás második olvasatra:  Dan Nica (A9-0122/2021)
Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
245 voteEgyetlen szavazás
80Határidő*voteA Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program
Jelentés:  Christian Ehler (A9-0118/2021)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
197 voteSzavazás az ideiglenes megállapodásokról
65Határidő***IvoteEurópai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés:  Marisa Matias (A9-0120/2020)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
66Határidő***IvoteAz Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve
Jelentés:  Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
56Határidő***IvoteUniós polgári védelmi mechanizmus
Jelentés:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
191 voteZárószavazások
23Határidő voteEU–Honduras önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Hondurasi Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről
[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
75Határidő voteIntézményközi megállapodás a kötelező átláthatósági nyilvántartásról
Jelentés:  Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
Jelentés az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről
[2020/2272(ACI)]
Alkotmányügyi Bizottság
87Határidő voteHatékonyabb és tisztább tengeri szállítás
Jelentés:  Karima Delli (A9-0029/2021)
Jelentés a hatékonyabb és tisztább tengeri szállítást célzó technikai és operatív intézkedésekről
[2019/2193(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
167Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek között a lufenuron esetében
[2021/2590(RPS)]
B9-0223/2021
168Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek között a flonikamid esetében
[2021/2608(RPS)]
B9-0222/2021
15:00 - 20:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - 2019. évi mentesítés (52 jelentés)
90Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés:  Joachim Kuhs (A9-0117/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
92Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés:  Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament

[COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
93Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
Jelentés:  Pascal Durand (A9-0056/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
94Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Jelentés:  Ramona Strugariu (A9-0064/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – az Európai Unió Bírósága

[COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
95Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés:  Martina Dlabajová (A9-0059/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék

[COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
96Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés:  Olivier Chastel (A9-0057/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

[COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
97Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés:  Alin Mituța (A9-0055/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

[COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
98Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés:  Olivier Chastel (A9-0065/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

[COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
99Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés:  Alin Mituța (A9-0067/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

[COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
100Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés:  Alin Mituța (A9-0063/2021)
Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

[COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
101Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (2019. február 20. előtt: Európai Szakképzésfejlesztési Központ) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
102Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (2019. február 20. előtt: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
103Határidő -2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
104Határidő -2019. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)
Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
105Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
106Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (2019. február 20. előtt: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
107Határidő -2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
108Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
109Határidő -2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)
Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) (2019. december 12. előtt: Eurojust) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
110Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
111Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
112Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)
Jelentés az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
113Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
114Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
115Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)
Jelentés az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) (2019. június 27. előtt: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
116Határidő -2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)
Jelentés az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
117Határidő -2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
118Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
119Határidő -2019. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
120Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
121Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
122Határidő -2019. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
123Határidő -2019. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)
Jelentés a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
124Határidő -2019. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
125Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)
Jelentés az Európai Bankhatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
126Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
127Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
128Határidő -2019. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)
Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (2019. július 4-e előtt: az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
129Határidő -2019. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)
Jelentés a BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
130Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
131Határidő -2019. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Jelentés:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
132Határidő -2019. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)
Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
133Határidő -2019. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
134Határidő -2019. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
135Határidő -2019. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
136Határidő -2019. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
137Határidő -2019. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
138Határidő -2019. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
139Határidő -2019. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
140Határidő -2019. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
141Határidő -2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

[COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
142Határidő -Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
Jelentés:  Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)
Jelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés

[COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
172Határidő***IIpointAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2021–2027
Ajánlás második olvasatra:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)
Ajánlás második olvasatra az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
170Határidő***IIpointPolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 2021–2027
Ajánlás második olvasatra:  Alice Kuhnke (A9-0144/2021)
Ajánlás második olvasatra a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program létrehozásáról, valamint az 1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 390/2014/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
171Határidő***IIpointJogérvényesülés program 2021–2027
Ajánlás második olvasatra:  Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)
Ajánlás második olvasatra a Jogérvényesülés program létrehozásáról és az 1382/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)]
Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
19:00   Eredmények bejelentése      
19:55 - 21:10   Második szavazás      
242 voteEgyetlen szavazás
238***voteEU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás
Ajánlás:  Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]
Külügyi Bizottság
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
243 voteZárószavazás
241Határidő voteAz EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredménye
Állásfoglalási indítványok
[2021/2658(RSP)]
B9-0225/2021
210 voteMentesítő határozatok
211 vote52 mentesítő határozat
192 voteSzavazás a módosításokról
212 voteÁllásfoglalási indítványok - Talajvédelem
227 voteAz Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv
233 voteA mentesítési állásfoglalásokhoz benyújtott módosítások – első tétel
256 voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek között a lufenuron esetében
257 voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek között a flonikamid esetében
20:30 - 23:30   Viták       Felszólalási  idő
236 pointA nyári turisztikai szezon megmentése – Uniós támogatás a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatnak
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2021/2653(RSP)]
174Határidő***IIpointA 2021–2027 közötti űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynöksége
Ajánlás második olvasatra:  Massimiliano Salini (A9-0141/2021)
Ajánlás második olvasatra az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
173Határidő***IIpointAz egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) 2021–2027
Ajánlás második olvasatra:  Brando Benifei (A9-0142/2021)
Ajánlás második olvasatra a belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, a növények, az állatok, az élelmiszerek és a takarmányok, valamint az európai statisztikák területére vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
[14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
09:00 - 14:00   Viták (vagy az eredmények bejelentését követően)     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Előadók   (2x6') 12'
Képviselők195'
PPE46'30S&D39'Renew26'30ID21'Verts/ALE20'30ECR18'The Left12'NI11'30
15:00 - 20:00   Viták     item on the agenda
A Számvevőszék elnöke5'
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
Előadók   (13x6') 78'
A vélemény előadói   (15x1') 15'
Képviselők90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
20:30 - 23:30   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Előadók   (2x6') 12'
Képviselők90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
241item on the agendapointAz EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredménye
  -Állásfoglalási indítványok2021. április 22., csütörtök, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2021. április 26., hétfő, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 19:00
152item on the agendapointA Horizont Európa létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Dan Nica (A9-0122/2021
  -Módosítások; elutasítás2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
80item on the agendapointA Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program
Christian Ehler (A9-0118/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
65item on the agendapointEurópai Innovációs és Technológiai Intézet
Marisa Matias (A9-0120/2020
  -Módosítások; elutasítás2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
66item on the agendapointAz Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020
  -Módosítások; elutasítás2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
56item on the agendapointUniós polgári védelmi mechanizmus
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Módosítások; elutasítás2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
23item on the agendapointEU–Honduras önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Karin Karlsbro (A9-0054/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
75item on the agendapointIntézményközi megállapodás a kötelező átláthatósági nyilvántartásról
Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
87item on the agendapointHatékonyabb és tisztább tengeri szállítás
Karima Delli (A9-0029/2021
  -Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 12:00
167item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek között a lufenuron esetében
  -Módosítások2021. április 23., péntek, 10:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 16:00
168item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének c) pontja alapján: szermaradék-határértékek egyes anyagok, többek között a flonikamid esetében
  -Módosítások2021. április 23., péntek, 10:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 23., péntek, 16:00
90item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Joachim Kuhs (A9-0117/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
92item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Petri Sarvamaa (A9-0044/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
93item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
Pascal Durand (A9-0056/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
94item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Az Európai Unió Bírósága
Ramona Strugariu (A9-0064/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
95item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Martina Dlabajová (A9-0059/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
96item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Olivier Chastel (A9-0057/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
97item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Alin Mituța (A9-0055/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
98item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Olivier Chastel (A9-0065/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
99item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Alin Mituța (A9-0067/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
100item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Alin Mituța (A9-0063/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
101item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
102item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
103item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
104item on the agendapoint2019. évi mentesítés: A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
105item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
106item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
107item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
108item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
109item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
110item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány
Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
111item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
112item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
113item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
114item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
115item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
116item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége
Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
117item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
118item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
119item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
120item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
121item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
122item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
123item on the agendapoint2019. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
124item on the agendapoint2019. évi mentesítés: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
125item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Bankhatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
126item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
127item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság
Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
128item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
129item on the agendapoint2019. évi mentesítés: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
130item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
131item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
132item on the agendapoint2019. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
133item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
134item on the agendapoint2019. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
135item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
136item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
137item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
138item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
139item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
140item on the agendapoint2019. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
141item on the agendapoint2019. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
142item on the agendapointJelentés az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021
  -Módosítások2021. április 21., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 26., hétfő, 12:00
172item on the agendapointAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2021–2027
Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021
  -Módosítások; elutasítás2021. április 27., kedd, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 27., kedd, 19:00
170item on the agendapointPolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 2021–2027
Alice Kuhnke (A9-0144/2021
  -Módosítások; elutasítás2021. április 27., kedd, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 27., kedd, 19:00
171item on the agendapointJogérvényesülés program 2021–2027
Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021
  -Módosítások; elutasítás2021. április 27., kedd, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 27., kedd, 19:00
174item on the agendapointA 2021–2027 közötti űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynöksége
Massimiliano Salini (A9-0141/2021
  -Módosítások; elutasítás2021. április 27., kedd, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 27., kedd, 19:00
173item on the agendapointAz egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) 2021–2027
Brando Benifei (A9-0142/2021
  -Módosítások; elutasítás2021. április 27., kedd, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2021. április 27., kedd, 19:00
Utolsó frissítés: 2021. április 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat