Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 26. dubna 2021 - Čtvrtek, 29. dubna 2021 289k
Středa, 28. dubna 2021175kVerze: Čtvrtek, 29. dubna 2021, 10:10
 Body k pořadu jednání
09:00   Oznámení výsledků
09:00 - 13:00   Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)
13:00 - 14:15   První hlasování
15:00 - 20:00   Rozpravy
19:00   Oznámení výsledků
19:55 - 21:10   Druhé hlasování
20:30 - 23:30   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00   Oznámení výsledků      
09:00 - 13:00   Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Digitální zelený certifikát
156Lhůta***I-Digitální zelený certifikát – občané EU
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
157Lhůta***I-Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
237Lhůta -Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
Prohlášení Rady a Komise

[2021/2654(RSP)]
79Lhůta pointZdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
Zpráva:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
[2021/2010(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
13:00 - 14:15   První hlasování      
163 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
164 voteDigitální zelený certifikát – občané EU
165 voteDigitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
166 voteNávrhy usnesení - Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
235 voteDruhý soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria
234 voteKonečná hlasování
63Lhůta***IvoteVíceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři
Zpráva:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Výbor pro rybolov
30Lhůta voteNávrhy usnesení - Ochrana půdy
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Rozpravy       Řečnická doba
177Lhůta pointRusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2021/2642(RSP)]
179Lhůta pointOdvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2021/2644(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
178Lhůta pointPáté výročí mírové dohody v Kolumbii
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2021/2643(RSP)]
162Lhůta pointVztahy mezi EU a Indií
Zpráva:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se vztahů mezi EU a Indií
[2021/2023(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
článek 118 jednacího řádu
19:00   Oznámení výsledků      
19:55 - 21:10   Druhé hlasování      
169 voteKonečná hlasování
156Lhůta***IvoteDigitální zelený certifikát – občané EU
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
157Lhůta***IvoteDigitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
79Lhůta voteZdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
Zpráva:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
[2021/2010(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
155Lhůta voteVražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
Návrhy usnesení
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Rozprava: Čtvrtek, 25. března 2021
225 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
226 voteVztahy mezi EU a Indií
248 voteTřetí soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria
20:30 - 23:30   Rozpravy       Řečnická doba
154Lhůta***IIpointPotírání šíření teroristického obsahu online
Doporučení pro druhé čtení:  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu online
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
60Lhůta***IIpointPráva a povinnosti cestujících v železniční přepravě
Doporučení pro druhé čtení:  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
176Lhůta pointEvropská záruka pro děti
Otázky k ústnímu zodpovězení - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rada
Evropská záruka pro děti
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Komise
Evropská záruka pro děti
09:00 - 13:00   Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Zpravodajové   (2x1') 2'
Poslanci135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)5'
Zpravodaj6'
Poslanci179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Autor (výbor)5'
Poslanci90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointDigitální zelený certifikát – občané EU
Juan Fernando López Aguilar
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPondělí, 26. dubna 2021, 17:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 27. dubna 2021, 16:00
157item on the agendapointDigitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí
Juan Fernando López Aguilar
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPondělí, 26. dubna 2021, 17:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 27. dubna 2021, 16:00
237item on the agendapointPřístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
  -Návrhy usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 28. dubna 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 28. dubna 2021, 11:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 28. dubna 2021, 19:00
79item on the agendapointZdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní návrhy usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 27. dubna 2021, 19:00
63item on the agendapointVíceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 23. dubna 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 26. dubna 2021, 12:00
30item on the agendapointOchrana půdy
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 22. dubna 2021, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 26. dubna 2021, 19:00
177item on the agendapointRusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
  -Návrhy usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 28. dubna 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 28. dubna 2021, 11:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 28. dubna 2021, 19:00
179item on the agendapointOdvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů
  -Návrhy usneseníStředa, 12. května 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 17. května 2021, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 17. května 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 17. května 2021, 19:00
178item on the agendapointPáté výročí mírové dohody v Kolumbii
  -Návrhy usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 28. dubna 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 28. dubna 2021, 11:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 28. dubna 2021, 19:00
162item on the agendapointVztahy mezi EU a Indií
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -Pozměňovací návrhyPátek, 23. dubna 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 26. dubna 2021, 12:00
155item on the agendapointVražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
  -Návrhy usneseníStředa, 21. dubna 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 27. dubna 2021, 12:00
154item on the agendapointPotírání šíření teroristického obsahu online
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 21. dubna 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 23. dubna 2021, 12:00
60item on the agendapointPráva a povinnosti cestujících v železniční přepravě
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 21. dubna 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 23. dubna 2021, 12:00
176item on the agendapointEvropská záruka pro děti
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 22. dubna 2021, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 26. dubna 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 26. dubna 2021, 19:00
Poslední aktualizace: 29. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí