Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 26. april 2021 - Torsdag den 29. april 2021 288k
Onsdag den 28. april 2021173kUdgave: Torsdag den 29. april 2021, 10:11
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:00 - 13:00   Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde
15:00 - 20:00   Forhandling
19:00   Meddelelse af resultater
19:55 - 21:10   Anden afstemningsrunde
20:30 - 23:30   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
09:00 - 13:00   Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)       Taletid
  pointForhandling under ét - Digitalt grønt certifikat
156Frist***I-Digitalt grønt certifikat - unionsborgere
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
157Frist***I-Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
237Frist -Adgang til covid-testning til overkommelige priser
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen

[2021/2654(RSP)]
79Frist pointDigital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
Betænkning:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Betænkning om digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
[2021/2010(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
13:00 - 14:15   Første afstemningsrunde      
163 voteAfstemning om ændringsforslag
164 voteDigitalt grønt certifikat - unionsborgere
165 voteDigitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
166 voteForslag til beslutning - Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta
235 voteAnden ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger
234 voteEndelig afstemning
63Frist***IvoteFlerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
Betænkning:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Fiskeriudvalget
30Frist voteForslag til beslutning - Jorbundsbeskyttelse
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
177Frist pointRusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2021/2642(RSP)]
179Frist pointKinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2021/2644(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
178Frist point5-året for fredsaftalen i Colombia
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2021/2643(RSP)]
162Frist pointForbindelserne mellem EU og Indien
Betænkning:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forbindelserne mellem EU og Indien
[2021/2023(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 118
19:00   Meddelelse af resultater      
19:55 - 21:10   Anden afstemningsrunde      
169 voteEndelig afstemning
156Frist***IvoteDigitalt grønt certifikat - unionsborgere
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
157Frist***IvoteDigitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
79Frist voteDigital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
Betænkning:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Betænkning om digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
[2021/2010(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
155Frist voteMordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta
Forslag til beslutning
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Forhandling: Torsdag den 25. marts 2021
225 voteAfstemning om ændringsforslag
226 voteForbindelserne mellem EU og Indien
248 voteTredje ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger
20:30 - 23:30   Forhandling       Taletid
154Frist***IIpointForebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Indstilling ved andenbehandling:  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
60Frist***IIpointJernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser
Indstilling ved andenbehandling:  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
176Frist pointEuropæisk børnegaranti
Mundtlige forespørgsler - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Rådet
En europæisk børnegaranti
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Kommissionen
En europæisk børnegaranti
09:00 - 13:00   Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne)      item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Medlemmer135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)5'
Ordfører6'
Medlemmer179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (2x6') 12'
Forespørger (udvalg)5'
Medlemmer90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointDigitalt grønt certifikat - unionsborgere
Juan Fernando López Aguilar
  -Ændringsforslag; forkastelseMandag den 26. april 2021, 17:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 27. april 2021, 16:00
157item on the agendapointDigitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere
Juan Fernando López Aguilar
  -Ændringsforslag; forkastelseMandag den 26. april 2021, 17:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 27. april 2021, 16:00
237item on the agendapointAdgang til covid-testning til overkommelige priser
  -Forslag til beslutningMandag den 26. april 2021, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2021, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2021, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 28. april 2021, 19:00
79item on the agendapointDigital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagMandag den 26. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 27. april 2021, 19:00
63item on the agendapointFlerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 23. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 26. april 2021, 12:00
30item on the agendapointJorbundsbeskyttelse
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Forslag til beslutningTorsdag den 22. april 2021, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 26. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 26. april 2021, 19:00
177item on the agendapointRusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet
  -Forslag til beslutningMandag den 26. april 2021, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2021, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2021, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 28. april 2021, 19:00
179item on the agendapointKinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
  -Forslag til beslutningOnsdag den 12. maj 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 17. maj 2021, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 17. maj 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 17. maj 2021, 19:00
178item on the agendapoint5-året for fredsaftalen i Colombia
  -Forslag til beslutningMandag den 26. april 2021, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2021, 10:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 28. april 2021, 11:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningOnsdag den 28. april 2021, 19:00
162item on the agendapointForbindelserne mellem EU og Indien
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -ÆndringsforslagFredag den 23. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 26. april 2021, 12:00
155item on the agendapointMordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta
  -Forslag til beslutningOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 26. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningTirsdag den 27. april 2021, 12:00
154item on the agendapointForebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
60item on the agendapointJernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 21. april 2021, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 23. april 2021, 12:00
176item on the agendapointEuropæisk børnegaranti
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -Forslag til beslutningTorsdag den 22. april 2021, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 26. april 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 26. april 2021, 19:00
Seneste opdatering: 29. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik