Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 327k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021189kΈκδοση: Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, 10:13
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
13:00 - 14:15   Πρώτη ψηφοφορία
15:00 - 20:00   Συζητήσεις
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
19:55 - 21:10   Δεύτερη ψηφοφορία
20:30 - 23:30   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό
156Προθεσμία***I-Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
157Προθεσμία***I-Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
237Προθεσμία -Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής

[2021/2654(RSP)]
79Προθεσμία pointΨηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
Έκθεση:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
[2021/2010(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
13:00 - 14:15   Πρώτη ψηφοφορία      
163 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
164 voteΨηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης
165 voteΨηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
166 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
235 vote2η δέσμη τροπολογιών επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής
234 voteΤελικές ψηφοφορίες
63Προθεσμία***IvoteΠολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
Έκθεση:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
30Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Προστασία του εδάφους
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
177Προθεσμία pointΡωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2021/2642(RSP)]
179Προθεσμία pointΚινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2021/2644(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου.
178Προθεσμία point5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2021/2643(RSP)]
162Προθεσμία pointΣχέσεις ΕΕ-Ινδίας
Έκθεση:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας
[2021/2023(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118 του Κανονισμού
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
19:55 - 21:10   Δεύτερη ψηφοφορία      
169 voteΤελικές ψηφοφορίες
156Προθεσμία***IvoteΨηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
157Προθεσμία***IvoteΨηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
79Προθεσμία voteΨηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
Έκθεση:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
[2021/2010(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
155Προθεσμία voteΗ δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Συζήτηση: Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021
225 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
226 voteΣχέσεις ΕΕ-Ινδίας
248 vote3η δέσμη τροπολογιών επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής
20:30 - 23:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
154Προθεσμία***IIpointΠρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
60Προθεσμία***IIpointΔικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση :  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (αναδιατύπωση)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
176Προθεσμία pointΕυρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
Προφορικές ερωτήσεις - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
09:00 - 13:00   Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Βουλευτές135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Εισηγητής6'
Βουλευτές179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Βουλευτές90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointΨηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης
Juan Fernando López Aguilar
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 17:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 27 Απριλίου 2021, 16:00
157item on the agendapointΨηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών
Juan Fernando López Aguilar
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 17:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 27 Απριλίου 2021, 16:00
237item on the agendapointΠροσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 11:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 19:00
79item on the agendapointΨηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 27 Απριλίου 2021, 19:00
63item on the agendapointΠολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
30item on the agendapointΠροστασία του εδάφους
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 22 Απριλίου 2021, 12:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19:00
177item on the agendapointΡωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 11:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 19:00
179item on the agendapointΚινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Μαίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 17 Μαίου 2021, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 17 Μαίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 17 Μαίου 2021, 19:00
178item on the agendapoint5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 11:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 28 Απριλίου 2021, 19:00
162item on the agendapointΣχέσεις ΕΕ-Ινδίας
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
155item on the agendapointΗ δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 27 Απριλίου 2021, 12:00
154item on the agendapointΠρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
60item on the agendapointΔικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 21 Απριλίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00
176item on the agendapointΕυρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 22 Απριλίου 2021, 12:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου