Esityslista
Bryssel
Maanantai 26. huhtikuuta 2021 - Torstai 29. huhtikuuta 2021 284k
Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021166kVersio: Torstai 29. huhtikuuta 2021, 10:16
 Esityslistan kohdat
09:00   Tulosten ilmoittaminen
09:00 - 13:00   Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)
13:00 - 14:15   Ensimmäiset äänestykset
15:00 - 20:00   Keskustelut
19:00   Tulosten ilmoittaminen
19:55 - 21:10   Toiset äänestykset
20:30 - 23:30   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00   Tulosten ilmoittaminen      
09:00 - 13:00   Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Digitaalinen vihreä todistus
156Määräaika***I-Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
157Määräaika***I-Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
237Määräaika -Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus
Neuvoston ja komission julkilausumat

[2021/2654(RSP)]
79Määräaika pointDigiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
Mietintö:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Mietintö digiverotuksesta: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
[2021/2010(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
13:00 - 14:15   Ensimmäiset äänestykset      
163 voteÄänestykset tarkistuksista
164 voteDigitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset
165 voteDigitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Digiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
166 votePäätöslauselmaesitykset - Daphne Caruana Galizian murha ja oikeusvaltioperiaate Maltassa
235 voteToinen erä tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin
234 voteLopulliset äänestykset
63Määräaika***IvoteTonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä
Mietintö:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistamisesta Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoamisesta
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Kalatalousvaliokunta
30Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Maaperän suojelu
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Keskustelut       Puheajat
177Määräaika pointVenäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2021/2642(RSP)]
179Määräaika pointKiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2021/2644(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
178Määräaika pointKolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2021/2643(RSP)]
162Määräaika pointEU:n ja Intian suhteet
Mietintö:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Intian suhteista
[2021/2023(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 118 artikla
19:00   Tulosten ilmoittaminen      
19:55 - 21:10   Toiset äänestykset      
169 voteLopulliset äänestykset
156Määräaika***IvoteDigitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
157Määräaika***IvoteDigitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
79Määräaika voteDigiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
Mietintö:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Mietintö digiverotuksesta: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
[2021/2010(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
155Määräaika voteDaphne Caruana Galizian murha ja oikeusvaltioperiaate Maltassa
Päätöslauselmaesitykset
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Keskustelu: Torstai 25. maaliskuuta 2021
225 voteÄänestykset tarkistuksista
226 voteEU:n ja Intian suhteet
248 voteKolmas erä tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin
20:30 - 23:30   Keskustelut       Puheajat
154Määräaika***IIpointVerkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
Suositus toiseen käsittelyyn:  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
60Määräaika***IIpointRautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet
Suositus toiseen käsittelyyn:  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
176Määräaika pointEurooppalainen lapsitakuu
Suulliset kysymykset - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Neuvosto
Eurooppalainen lapsitakuu
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Komissio
Eurooppalainen lapsitakuu
09:00 - 13:00   Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (2x1') 2'
Jäsenet135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Keskustelut     item on the agenda
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)5'
Esittelijä6'
Jäsenet179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (2x6') 12'
Laatija (valiokunta)5'
Jäsenet90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointDigitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset
Juan Fernando López Aguilar
  -Tarkistukset; hylkääminenMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 17:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 16:00
157item on the agendapointDigitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset
Juan Fernando López Aguilar
  -Tarkistukset; hylkääminenMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 17:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 16:00
237item on the agendapointCovid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 10:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 11:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 19:00
79item on the agendapointDigiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 19:00
63item on the agendapointTonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
30item on the agendapointMaaperän suojelu
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 22. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 19:00
177item on the agendapointVenäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 10:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 11:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 19:00
179item on the agendapointKiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. toukokuuta 2021, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 17. toukokuuta 2021, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 17. toukokuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 17. toukokuuta 2021, 19:00
178item on the agendapointKolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 10:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 11:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 19:00
162item on the agendapointEU:n ja Intian suhteet
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -TarkistuksetPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
155item on the agendapointDaphne Caruana Galizian murha ja oikeusvaltioperiaate Maltassa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 27. huhtikuuta 2021, 12:00
154item on the agendapointVerkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
60item on the agendapointRautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 21. huhtikuuta 2021, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 23. huhtikuuta 2021, 12:00
176item on the agendapointEurooppalainen lapsitakuu
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 22. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 26. huhtikuuta 2021, 19:00
Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö