Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d. 290k
Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d.171kVersija: Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d., 10:21
 Darbotvarkės klausimai
09:00   Rezultatų paskelbimas
09:00 - 13:00   Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)
13:00 - 14:15   Pirmasis balsavimas
15:00 - 20:00   Diskusijos
19:00   Rezultatų paskelbimas
19:55 - 21:10   Antrasis balsavimas
20:30 - 23:30   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00   Rezultatų paskelbimas      
09:00 - 13:00   Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas
156Galutinis terminas***I-Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
157Galutinis terminas***I-Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
237Galutinis terminas -COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas
Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2021/2654(RSP)]
79Galutinis terminas pointSkaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis
Pranešimas:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Pranešimas „Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninės veiklos mokestis“
[2021/2010(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
13:00 - 14:15   Pirmasis balsavimas      
163 voteBalsavimas dėl pakeitimų
164 voteSkaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai
165 voteSkaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis
166 votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje
235 vote2-asis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas
234 voteGalutinis balsavimas
63Galutinis terminas***IvoteDaugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas
Pranešimas:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Žuvininkystės komitetas
30Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Dirvožemio apsauga
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
177Galutinis terminas pointRusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas
[2021/2642(RSP)]
179Galutinis terminas pointKinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas
[2021/2644(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
178Galutinis terminas pointTaikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas
[2021/2643(RSP)]
162Galutinis terminas pointES ir Indijos santykiai
Pranešimas:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Indijos santykių
[2021/2023(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
19:00   Rezultatų paskelbimas      
19:55 - 21:10   Antrasis balsavimas      
169 voteGalutinis balsavimas
156Galutinis terminas***IvoteSkaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
157Galutinis terminas***IvoteSkaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
79Galutinis terminas voteSkaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis
Pranešimas:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Pranešimas „Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninės veiklos mokestis“
[2021/2010(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
155Galutinis terminas voteDaphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d.
225 voteBalsavimas dėl pakeitimų
226 voteES ir Indijos santykiai
248 vote3-iasis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas
20:30 - 23:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
154Galutinis terminas***IIpointTeroristinio turinio sklaidos internete prevencija
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
60Galutinis terminas***IIpointGeležinkelių keleivių teisės ir pareigos
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
176Galutinis terminas pointEuropos vaiko garantijų sistema
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Europos vaiko garantijų sistema
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Europos vaiko garantijų sistema
09:00 - 13:00   Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Parlamento nariai135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)30'
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjas6'
Parlamento nariai179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Autorius (komitetas)5'
Parlamento nariai90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointSkaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai
Juan Fernando López Aguilar
  -Pakeitimai; atmetimasPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 17:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. balandžio 27 d., 16:00
157item on the agendapointSkaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai
Juan Fernando López Aguilar
  -Pakeitimai; atmetimasPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 17:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. balandžio 27 d., 16:00
237item on the agendapointCOVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 10:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 11:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 19:00
79item on the agendapointSkaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. balandžio 27 d., 19:00
63item on the agendapointDaugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
30item on the agendapointDirvožemio apsauga
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2021 m. balandžio 22 d., 12:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 19:00
177item on the agendapointRusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 10:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 11:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 19:00
179item on the agendapointKinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. gegužės 12 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2021 m. gegužės 17 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2021 m. gegužės 17 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. gegužės 17 d., 19:00
178item on the agendapointTaikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 10:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 11:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisTrečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d., 19:00
162item on the agendapointES ir Indijos santykiai
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -PakeitimaiPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
155item on the agendapointDaphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2021 m. balandžio 27 d., 12:00
154item on the agendapointTeroristinio turinio sklaidos internete prevencija
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
60item on the agendapointGeležinkelių keleivių teisės ir pareigos
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2021 m. balandžio 21 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2021 m. balandžio 23 d., 12:00
176item on the agendapointEuropos vaiko garantijų sistema
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųKetvirtadienis, 2021 m. balandžio 22 d., 12:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d., 19:00
Atnaujinta: 2021 m. balandžio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika