Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis - Ceturtdiena, 2021. gada 29. aprīlis 289k
Trešdiena, 2021. gada 28. aprīlis170kVersija: Ceturtdiena, 2021. gada 29. aprīlis, 10:22
 Darba kārtības punkti
09:00   Rezultātu paziņošana
09:00 - 13:00   Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)
13:00 - 14:15   Pirmais balsošanas laiks
15:00 - 20:00   Debates
19:00   Rezultātu paziņošana
19:55 - 21:10   Otrais balsošanas laiks
20:30 - 23:30   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00   Rezultātu paziņošana      
09:00 - 13:00   Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - Digitālais zaļais sertifikāts
156Termiņi***I-Digitālais zaļais sertifikāts: Savienības pilsoņi
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
157Termiņi***I-Digitālais zaļais sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
237Termiņi -Covid-19 testēšanas pieejamība un cenu pieņemamība
Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2654(RSP)]
79Termiņi pointNodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
Ziņojums:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Ziņojums par nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
[2021/2010(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
13:00 - 14:15   Pirmais balsošanas laiks      
163 voteBalsošana par grozījumiem
164 voteDigitālais zaļais sertifikāts: Savienības pilsoņi
165 voteDigitālais zaļais sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
166 voteRezolūciju priekšlikumi - Daphne Caruana Galizia nogalināšana un tiesiskums Maltā
235 voteGrozījumi rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu - otrā daļa
234 voteGalīgie balsojumi
63Termiņi***IvoteDaudzgadu plāns zilās tunzivs pārvaldībai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
Ziņojums:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, groza Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 un (ES) 2019/833 un atceļ Regulu (ES) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
30Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Augsnes aizsardzība
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Debates       Uzstāšanās laiks
177Termiņi pointKrievija, Alekseja Navaļnija lieta, militāro spēku koncentrēšanās pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotie uzbrukumi Čehijā
Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2021/2642(RSP)]
179Termiņi pointĶīnas piemērotās atbildes sankcijas ES uzņēmumiem, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem
Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2021/2644(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā.
178Termiņi pointMiera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres diena Kolumbijā
Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2021/2643(RSP)]
162Termiņi pointES un Indijas attiecības
Ziņojums:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Indijas attiecībām
[2021/2023(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 118. pants
19:00   Rezultātu paziņošana      
19:55 - 21:10   Otrais balsošanas laiks      
169 voteGalīgie balsojumi
156Termiņi***IvoteDigitālais zaļais sertifikāts: Savienības pilsoņi
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
157Termiņi***IvoteDigitālais zaļais sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
79Termiņi voteNodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
Ziņojums:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Ziņojums par nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
[2021/2010(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
155Termiņi voteDaphne Caruana Galizia nogalināšana un tiesiskums Maltā
Rezolūciju priekšlikumi
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Debates: Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts
225 voteBalsošana par grozījumiem
226 voteES un Indijas attiecības
248 voteGrozījumi rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu - trešā daļa
20:30 - 23:30   Debates       Uzstāšanās laiks
154Termiņi***IIpointPasākumi, kas nepieļauj teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
Ieteikums otrajam lasījumam:  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
60Termiņi***IIpointDzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi
Ieteikums otrajam lasījumam:  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
176Termiņi pointEiropas Garantija bērniem
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Padome
Eiropas Garantija bērniem
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Eiropas Garantija bērniem
09:00 - 13:00   Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Deputāti 135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Debates     item on the agenda
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Referents6'
Deputāti 179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (2x6') 12'
Autors (komiteja)5'
Deputāti 90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointDigitālais zaļais sertifikāts: Savienības pilsoņi
Juan Fernando López Aguilar
  -Grozījumi; noraidīšanaPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 17:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 27. aprīlis, 16:00
157item on the agendapointDigitālais zaļais sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie
Juan Fernando López Aguilar
  -Grozījumi; noraidīšanaPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 17:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 27. aprīlis, 16:00
237item on the agendapointCovid-19 testēšanas pieejamība un cenu pieņemamība
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 10:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 11:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 19:00
79item on the agendapointNodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 27. aprīlis, 19:00
63item on the agendapointDaudzgadu plāns zilās tunzivs pārvaldībai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2021. gada 23. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 12:00
30item on the agendapointAugsnes aizsardzība
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Rezolūciju priekšlikumiCeturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis, 12:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 19:00
177item on the agendapointKrievija, Alekseja Navaļnija lieta, militāro spēku koncentrēšanās pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotie uzbrukumi Čehijā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 10:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 11:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 19:00
179item on the agendapointĶīnas piemērotās atbildes sankcijas ES uzņēmumiem, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 12. maijs, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2021. gada 17. maijs, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2021. gada 17. maijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2021. gada 17. maijs, 19:00
178item on the agendapointMiera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres diena Kolumbijā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 10:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 11:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmTrešdiena, 2021. gada 28. aprīlis, 19:00
162item on the agendapointES un Indijas attiecības
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -GrozījumiPiektdiena, 2021. gada 23. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 12:00
155item on the agendapointDaphne Caruana Galizia nogalināšana un tiesiskums Maltā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2021. gada 21. aprīlis, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2021. gada 27. aprīlis, 12:00
154item on the agendapointPasākumi, kas nepieļauj teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2021. gada 21. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 23. aprīlis, 12:00
60item on the agendapointDzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2021. gada 21. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2021. gada 23. aprīlis, 12:00
176item on the agendapointEiropas Garantija bērniem
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -Rezolūciju priekšlikumiCeturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis, 12:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 29. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika