Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 26. april 2021 - Četrtek, 29. april 2021 281k
Sreda, 28. april 2021168kRazličica: Četrtek, 29. april 2021, 10:29
 Točke na dnevnem redu
09:00   Razglasitev izida
09:00 - 13:00   Razprave (ali po razglasitvi izida)
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje
15:00 - 20:00   Razprave
19:00   Razglasitev izida
19:55 - 21:10   Drugo glasovanje
20:30 - 23:30   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00   Razglasitev izida      
09:00 - 13:00   Razprave (ali po razglasitvi izida)       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Digitalno zeleno potrdilo
156Rok***I-Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
157Rok***I-Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
237Rok -Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19
Izjavi Sveta in Komisije

[2021/2654(RSP)]
79Rok pointObdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
Poročilo:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
[2021/2010(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
13:00 - 14:15   Prvo glasovanje      
163 voteGlasovanje o predlogih sprememb
164 voteDigitalno zeleno potrdilo – državljani Unije
165 voteDigitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav
198 voteAndreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
166 votePredlogi resolucij - Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti
235 voteDrugi sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnicah
234 voteKončno glasovanje
63Rok***IvoteVečletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
Poročilo:  Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627
[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]
Odbor za ribištvo
30Rok votePredlogi resolucij - Varstvo tal
[2021/2548(RSP)]
B9-0221/2021
15:00 - 20:00   Razprave       Čas za govor
177Rok pointRusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2021/2642(RSP)]
179Rok pointKitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2021/2644(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
178Rok pointPeta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2021/2643(RSP)]
162Rok pointOdnosi med EU in Indijo
Poročilo:  Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih med EU in Indijo
[2021/2023(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 118 Poslovnika
19:00   Razglasitev izida      
19:55 - 21:10   Drugo glasovanje      
169 voteKončno glasovanje
156Rok***IvoteDigitalno zeleno potrdilo – državljani Unije
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
157Rok***IvoteDigitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
79Rok voteObdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
Poročilo:  Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)
Poročilo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
[2021/2010(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
155Rok voteUmor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti
Predlogi resolucij
[2021/2611(RSP)]
B9-0219/2021
Razprava: Četrtek, 25. marec 2021
225 voteGlasovanje o predlogih sprememb
226 voteOdnosi med EU in Indijo
248 voteTretji sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnici
20:30 - 23:30   Razprave       Čas za govor
154Rok***IIpointPreprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
Priporočilo za drugo obravnavo:  Patryk Jaki (A9-0133/2021)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi zaradi sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin
[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
60Rok***IIpointPravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu
Priporočilo za drugo obravnavo:  Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]
Odbor za promet in turizem
176Rok pointEvropsko jamstvo za otroke
Vprašanja za ustni odgovor - [2021/2605(RSP)]
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet
Evropsko jamstvo za otroke
     
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Evropsko jamstvo za otroke
09:00 - 13:00   Razprave (ali po razglasitvi izida)     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Poslanci135'
PPE31'30S&D26'30Renew18'30ID14'30Verts/ALE14'30ECR12'30The Left8'30NI8'30
15:00 - 20:00   Razprave     item on the agenda
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)5'
Poročevalec6'
Poslanci179'
PPE42'30S&D36'Renew24'30ID19'Verts/ALE19'ECR16'30The Left11'NI11'
20:30 - 23:30   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (2x6') 12'
Avtor (odbor)5'
Poslanci90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'30ECR8'30The Left6'NI6'
156item on the agendapointDigitalno zeleno potrdilo – državljani Unije
Juan Fernando López Aguilar
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPonedeljek, 26. april 2021, 17:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 27. april 2021, 16:00
157item on the agendapointDigitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav
Juan Fernando López Aguilar
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPonedeljek, 26. april 2021, 17:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 27. april 2021, 16:00
237item on the agendapointDosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 26. april 2021, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 28. april 2021, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 28. april 2021, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 28. april 2021, 19:00
79item on the agendapointObdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek
Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijPonedeljek, 26. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 27. april 2021, 19:00
63item on the agendapointVečletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 23. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 26. april 2021, 12:00
30item on the agendapointVarstvo tal
(O-000024/2021 - B9-0011/21) (O-000023/2021 - B9-0010/21) 
  -Predlogi resolucijČetrtek, 22. april 2021, 12:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 26. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 26. april 2021, 19:00
177item on the agendapointRusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 26. april 2021, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 28. april 2021, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 28. april 2021, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 28. april 2021, 19:00
179item on the agendapointKitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
  -Predlogi resolucijSreda, 12. maj 2021, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 17. maj 2021, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 17. maj 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 17. maj 2021, 19:00
178item on the agendapointPeta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 26. april 2021, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 28. april 2021, 10:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 28. april 2021, 11:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 28. april 2021, 19:00
162item on the agendapointOdnosi med EU in Indijo
Alviina Alametsä (A9-0124/2021
  -Predlogi spremembPetek, 23. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 26. april 2021, 12:00
155item on the agendapointUmor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti
  -Predlogi resolucijSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 26. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 27. april 2021, 12:00
154item on the agendapointPreprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
Patryk Jaki (A9-0133/2021
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
60item on the agendapointPravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu
Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 21. april 2021, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 23. april 2021, 12:00
176item on the agendapointEvropsko jamstvo za otroke
(O-000025/2021 - B9-0012/21) (O-000026/2021 - B9-0013/21) 
  -Predlogi resolucijČetrtek, 22. april 2021, 12:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 26. april 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 26. april 2021, 19:00
Zadnja posodobitev: 30. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov