Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 23 iunie 2021 - Joi, 24 iunie 2021 211k
Joi, 24 iunie 2021167kVersiune: Miercuri, 23 iunie 2021, 15:32
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 11:30   Dezbateri
09:30 - 10:45   Prima sesiune de votare
11:30 - 12:00   Şedinţă solemnă
12:00 - 14:00   Dezbateri
13:00   Anunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare
18:15   Anunțarea rezultatelor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 11:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
26Termen***IpointLegea europeană a climei
Raport  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
09:30 - 10:45   Prima sesiune de votare      
74 voteVot privind acordul provizoriu
26Termen***IvoteLegea europeană a climei
Raport  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Marţi, 6 octombrie 2020
75 voteVot unic
43*voteÎntreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță
Raport  Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță
[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
76 voteVoturi privind amendamentele
77 vote***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize 2021–2027
78 voteFondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune 2021-2027
79 voteDispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 2021–2027
80 voteRaportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
81 voteSituația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
82 votePropuneri de rezoluție - Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
83 voteAdecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
84 voteRapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
11:30 - 12:00   Şedinţă solemnă      
85 pointDiscursul dlui António Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite
12:00 - 14:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
27Termen***IpointFacilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
Raport  Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
55 pointNevoia urgentă de a finaliza procedurile de numiri pentru funcționarea deplină a Parchetului European
Declarații ale Consiliului și Comisiei
[2021/2751(RSP)]
13:00   Anunțarea rezultatelor      
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare      
89 voteVot privind acordul provizoriu
27Termen***IvoteFacilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
Raport  Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
72 voteVoturi finale
37Termen***IvoteControalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor
Raport  Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor
[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
61Termen voteRaportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
Raport  Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
Raport referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
[2021/2025(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
20Termen voteSituația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
Raport  Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
Raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
[2020/2215(INI)]
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
54Termen votePropuneri de rezoluție - Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
[2019/2850(RSP)]
B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021
64Termen voteAdecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
Raport  Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
Raport referitor la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
[2020/2262(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
59Termen voteRapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
Raport  Paulo Rangel (A9-0185/2021)
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
[2019/2171(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
18:15   Anunțarea rezultatelor      
08:30 - 11:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile)5'
Raportori 6'
Raportori pentru aviz   (4x1') 4'
Deputaţi121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'The Left8'NI8'
12:00 - 14:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
Deputaţi45'
PPE9'30S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30The Left3'30NI3'30
26item on the agendapointLegea europeană a climei
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 16 iunie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 18 iunie 2021, 12:00
27item on the agendapointFacilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 16 iunie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 18 iunie 2021, 12:00
37item on the agendapointControalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor
Pascal Canfin (A9-0195/2021
  -Amendamente; respingereLuni, 21 iunie 2021, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 22 iunie 2021, 12:00
61item on the agendapointRaportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 71 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 16 iunie 2021, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireJoi, 17 iunie 2021, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 18 iunie 2021, 12:00
20item on the agendapointSituația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
Predrag Fred Matić (A9-0169/2021
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireLuni, 21 iunie 2021, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 21 iunie 2021, 17:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 22 iunie 2021, 12:00
54item on the agendapointCea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
(O-000020/2021 - B9-0018/21) (O-000021/2021 - B9-0019/21) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 16 iunie 2021, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 21 iunie 2021, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 21 iunie 2021, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 22 iunie 2021, 12:00
64item on the agendapointAdecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
Mislav Kolakušić (A9-0191/2021
  -AmendamenteMiercuri, 16 iunie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 18 iunie 2021, 12:00
59item on the agendapointRapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
Paulo Rangel (A9-0185/2021
  -AmendamenteMiercuri, 16 iunie 2021, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 18 iunie 2021, 12:00
Ultima actualizare: 23 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate