Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 5. července 2021 - Čtvrtek, 8. července 2021 261k
Úterý, 6. července 2021184kVerze: Čtvrtek, 8. července 2021, 15:24
 Body k pořadu jednání
09:00 - 13:00   Rozpravy
13:00 - 14:15   První hlasování
15:00 - 20:00   Rozpravy
19:00   Oznámení výsledků
19:30 - 20:45   Druhé hlasování
20:30 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 13:00   Rozpravy       Řečnická doba
60 pointPrezentace programu slovinského předsednictví
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2728(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Propojení Evropy
77Lhůta***II-Nástroj pro propojení Evropy
Doporučení pro druhé čtení:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
78Lhůta***II-Zjednodušení opatření na realizaci sítě TEN-T
Doporučení pro druhé čtení:  Dominique Riquet (A9-0223/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

[10537/1/2020 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
36 -Bezpečnost železnic a signalizace: posouzení současného stavu zavádění ERTMS
Zpráva:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)
Zpráva o bezpečnosti železnic a signalizaci: posouzení současného stavu zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS)

[2019/2191(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
53Lhůta pointVytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU
Zpráva:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)
Zpráva o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU
[2021/2071(INI)]
Rozpočtový výbor
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
13:00 - 14:15   První hlasování      
50 votePoznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů
105 voteHlasování o předběžné dohodě
45Lhůta***IvotePoužívání technologií ke zpracování údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES)
Zpráva:  Birgit Sippel (A9-0258/2020)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu
[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
106 voteJediná hlasování
27***IvoteUznávání osvědčení třetích zemí ve vnitrozemské plavbě
Zpráva:  Andris Ameriks (A9-0210/2021)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí
[COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
29 voteNávrh opravného rozpočtu č. 3/2021: přebytek z rozpočtového roku 2020
Zpráva:  Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021 Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2020
[09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)]
Rozpočtový výbor
81***voteAgentura Evropské unie pro základní práva
Doporučení:  Lukas Mandl (A9-0227/2021)
Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
[09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
82***voteDohoda Interbus: Protokol o mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravě cestujících autokary a autobusy
Doporučení:  Maria Grapini (A9-0176/2021)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unie
[11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
107 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
122 voteOchrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
76Lhůta***IIvoteFond pro vnitřní bezpečnost
Doporučení pro druhé čtení:  Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
[06488/1/2021 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
128 voteZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
129 voteFinanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
130 voteKontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
75Lhůta***IIvoteEvropský námořní, rybářský a akvakulturní fond
Doporučení pro druhé čtení:  Gabriel Mato (A9-0222/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004
[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]
Výbor pro rybolov
15:00 - 20:00   Rozpravy       Řečnická doba
87Lhůta pointSituace v Nikaragui
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2021/2777(RSP)]
103Lhůta pointPotlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP)
Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2021/2788(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
89 pointZahraniční vměšování do demokratických procesů
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2021/2662(RSP)]
     
Raphaël Glucksmann (O-000035/2021 - B9-0025/21)
Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací
místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Zahraniční vměšování do demokratických procesů
47Lhůta pointGlobální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon)
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2021/2563(RSP)]
     
David McAllister, Maria Arena (O-000047/2021 - B9-0028/21)
Výbor pro zahraniční věci
Komise
Sankční režim EU v souvislosti s porušováním lidských práv (unijní Magnitského zákon)
     
David McAllister, Maria Arena (O-000048/2021 - B9-0029/21)
Výbor pro zahraniční věci
místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Sankční režim EU v souvislosti s porušováním lidských práv (unijní Magnitského zákon)
88 pointSituace v etiopském regionu Tigraj
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2778(RSP)]
19:00   Oznámení výsledků      
19:30 - 20:45   Druhé hlasování      
108 voteJediná hlasování
36 voteBezpečnost železnic a signalizace: posouzení současného stavu zavádění ERTMS
Zpráva:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)
Zpráva o bezpečnosti železnic a signalizaci: posouzení současného stavu zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS)
[2019/2191(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
16 voteObchodní aspekty a důsledky onemocnění COVID-19
Zpráva:  Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)
Zpráva o obchodních aspektech a důsledcích pandemie COVID-19
[2020/2117(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
109 voteKonečná hlasování
46Lhůta*voteSpolečný systém daně z přidané hodnoty: svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0201/2021)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice
[COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
62Lhůta voteZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
Zpráva:  Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)
Zpráva o změnách článků 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a přílohy V jednacího řádu Evropského parlamentu a o vložení nového článku 106a do jednacího řádu
[2021/2048(REG)]
Výbor pro ústavní záležitosti
14Lhůta voteFinanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva:  Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
[2020/2124(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
15Lhůta voteKontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva:  Bas Eickhout (A9-0215/2021)
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
[2020/2245(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
83Lhůta voteGeneticky modifikovaná sója DAS-81419-2
[2021/2759(RSP)]
B9-0372/2021
84Lhůta voteGeneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 × DAS-44406-6
[2021/2760(RSP)]
B9-0373/2021
85Lhůta voteGeneticky modifikovaná kukuřice 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 507, MIR162, MON810 a NK603
[2021/2765(RSP)]
B9-0374/2021
86Lhůta voteGeneticky modifikovaná kukuřice Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
[2021/2761(RSP)]
B9-0375/2021
32Lhůta voteOchrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva:  Caterina Chinnici (A9-0209/2021)
Zpráva o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
[2020/2246(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
73Lhůta voteDopad mořských větrných parků a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu
Zpráva:  Peter van Dalen (A9-0184/2021)
Zpráva o dopadu mořských větrných parků a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu
[2019/2158(INI)]
Výbor pro rybolov
110 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
131 voteDialog s občany a zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU
133 voteSpolupráce mezi EU a NATO v rámci transatlantických vztahů
134 voteStárnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020
77Lhůta***IIvoteNástroj pro propojení Evropy
Doporučení pro druhé čtení:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
20:30 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
90 point70. výročí uzavření Ženevské úmluvy
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2779(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
  pointSpolečná rozprava - Azyl a migrace
79Lhůta***II-Azylový, migrační a integrační fond
Doporučení pro druhé čtení:  Tanja Fajon (A9-0224/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

[06486/2/2021 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
80Lhůta***II-Fond pro integrovanou správu hranic – Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027
Doporučení pro druhé čtení:  Tanja Fajon (A9-0220/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

[06487/2/2021 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
68Lhůta pointVýroční zpráva o fungování schengenského prostoru
Zpráva:  Tanja Fajon (A9-0183/2021)
Zpráva o výroční zprávě o fungování schengenského prostoru
[2019/2196(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  pointSpolečná rozprava - Vízový informační systém
91Lhůta***II-Vízový informační systém (VIS): vyřizování víz
Doporučení pro druhé čtení:  Paulo Rangel (A9-0207/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
92Lhůta***II-Vízový informační systém (VIS): podmínky pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely VIS
Doporučení pro druhé čtení:  Paulo Rangel (A9-0208/2021)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely Vízového informačního systému

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
09:00 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)30'
Zpravodajové   (6x6') 36'
Navrhovatel1'
Poslanci105'
PPE24'30S&D20'30Renew14'30Verts/ALE11'ID11'ECR10'The Left7'NI7'
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)15'
Autoři (výbory)   (2x5') 10'
Poslanci150'
PPE35'30S&D30'Renew20'30Verts/ALE16'ID15'30ECR14'The Left9'30NI9'
20:30 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Poslanci60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
77item on the agendapointNástroj pro propojení Evropy
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
78item on the agendapointZjednodušení opatření na realizaci sítě TEN-T
Dominique Riquet (A9-0223/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
53item on the agendapointVytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní návrhy usneseníPondělí, 5. července 2021, 19:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 6. července 2021, 16:00
45item on the agendapointPoužívání technologií ke zpracování údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES)
Birgit Sippel (A9-0258/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
76item on the agendapointFond pro vnitřní bezpečnost
Monika Hohlmeier (A9-0221/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
75item on the agendapointEvropský námořní, rybářský a akvakulturní fond
Gabriel Mato (A9-0222/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
87item on the agendapointSituace v Nikaragui
  -Návrhy usneseníÚterý, 6. července 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 7. července 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 7. července 2021, 11:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 7. července 2021, 19:00
103item on the agendapointPotlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP)
  -Návrhy usneseníÚterý, 6. července 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 7. července 2021, 10:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 7. července 2021, 11:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníStředa, 7. července 2021, 19:00
47item on the agendapointGlobální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon)
(O-000047/2021 - B9-0028/21) (O-000048/2021 - B9-0029/21) 
  -Návrhy usneseníStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 5. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníÚterý, 6. července 2021, 12:00
46item on the agendapointSpolečný systém daně z přidané hodnoty: svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních
Irene Tinagli (A9-0201/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
62item on the agendapointZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
Gabriele Bischoff (A9-0214/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
14item on the agendapointFinanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
15item on the agendapointKontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Bas Eickhout (A9-0215/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
83item on the agendapointGeneticky modifikovaná sója DAS-81419-2
  -Pozměňovací návrhyPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
84item on the agendapointGeneticky modifikovaná sója DAS-81419-2 × DAS-44406-6
  -Pozměňovací návrhyPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
85item on the agendapointGeneticky modifikovaná kukuřice 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 507, MIR162, MON810 a NK603
  -Pozměňovací návrhyPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
86item on the agendapointGeneticky modifikovaná kukuřice Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
  -Pozměňovací návrhyPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
32item on the agendapointOchrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
Caterina Chinnici (A9-0209/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
73item on the agendapointDopad mořských větrných parků a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu
Peter van Dalen (A9-0184/2021
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní návrhy usneseníPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
79item on the agendapointAzylový, migrační a integrační fond
Tanja Fajon (A9-0224/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
80item on the agendapointFond pro integrovanou správu hranic – Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027
Tanja Fajon (A9-0220/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
68item on the agendapointVýroční zpráva o fungování schengenského prostoru
Tanja Fajon (A9-0183/2021
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 30. června 2021, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 2. července 2021, 12:00
91item on the agendapointVízový informační systém (VIS): vyřizování víz
Paulo Rangel (A9-0207/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
92item on the agendapointVízový informační systém (VIS): podmínky pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely VIS
Paulo Rangel (A9-0208/2021
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 2. července 2021, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 5. července 2021, 19:00
Poslední aktualizace: 8. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí