Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 13. september 2021 - Neljapäev, 16. september 2021 236k
Teisipäev, 14. september 2021163kVersioon: Kolmapäev, 15. september 2021, 09:36
 Päevakorra punktid
09:00   Tulemuste teatavaks tegemine
09:00 - 13:00   Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)
13:00 - 14:15   Hääletus
15:00 - 20:00   Arutelud
19:00   Tulemuste teatavaks tegemine
20:30 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
09:00 - 13:00   Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)       Kõneaeg
79 pointPaketi „Eesmärk 55“ tutvustamine pärast valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) aruande avaldamist
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2021/2875(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Loodusõnnetused Euroopas
73 -2021. aasta suvel toimunud looduskatastroofid
Suuliselt vastatav küsimus
 - [2021/2867(RSP)]
     
 Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Regionaalarengukomisjon
Komisjon
2021. aasta suvel toimunud looduskatastroofid
80 -Kliimamuutustest tingitud loodusõnnetuste mõju Euroopas
Komisjoni avaldus

[2021/2876(RSP)]
51 point2022. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustus
[2021/2762(RSP)]
13:00 - 14:15   Hääletus      
90 voteTervikhääletus
17 voteEuroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumine
Raport:  Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)
Raport Euroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumise kohta
[2021/2015(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
12 voteTulevane tugevam partnerlus ELi äärepoolseimate piirkondadega
Raport:  Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)
Raport tulevase tugevama partnerluse kohta ELi äärepoolseimate piirkondadega
[2020/2120(INI)]
Regionaalarengukomisjon
52 voteUus lähenemisviis Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale
Raport:  Younous Omarjee (A9-0243/2021)
Raport uue lähenemisviisi kohta Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale
[2020/2276(INI)]
Regionaalarengukomisjon
91 voteMuudatusettepanekute hääletamine
92 voteHaiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
93 voteTõsised piiriülesed terviseohud
15:00 - 20:00   Arutelud       Kõneaeg
81Tähtaeg pointOlukord Afganistanis
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2021/2877(RSP)]
82Tähtaeg pointOlukord Liibanonis
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2021/2878(RSP)]
44Tähtaeg pointELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport:  Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda
[2021/2042(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 118
21Tähtaeg pointUus ELi-Hiina strateegia
Raport:  Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta
[2021/2037(INI)]
Väliskomisjon
19:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
20:30 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
36Tähtaeg***IpointELi sinise kaardi direktiiv
Raport:  Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta
[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
86Tähtaeg***IIpointÜhinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027
Soovitus teisele lugemisele:  Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]
Väliskomisjon
  pointÜhine arutelu - Brexitiga kohanemise reserv
11Tähtaeg***I-Brexitiga kohanemise reserv
Raport:  Pascal Arimont (A9-0178/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]
Regionaalarengukomisjon
43 -Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv
Raport:  Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta – Brexitiga kohanemise reserv

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]
Eelarvekomisjon
09:00 - 13:00   Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)25'
Eelarvekomisjoni esimees3'
Eelarveraportöörid   (2x3') 6'
Koostajad (komisjonid)5'
Parlamendiliikmed121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'30The Left8'NI7'30
15:00 - 20:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)20'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostaja1'
Parlamendiliikmed180'
PPE43'30S&D36'Renew25'Verts/ALE19'ID18'30ECR16'30The Left11'NI10'30
20:30 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad   (3x1') 3'
Parlamendiliikmed60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
81item on the agendapointOlukord Afganistanis
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. september 2021, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. september 2021, 10:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. september 2021, 11:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. september 2021, 19:00
82item on the agendapointOlukord Liibanonis
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 14. september 2021, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 15. september 2021, 10:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 15. september 2021, 11:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. september 2021, 19:00
44item on the agendapointELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Andrius Kubilius (A9-0259/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 8. september 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 10. september 2021, 12:00
21item on the agendapointUus ELi-Hiina strateegia
Hilde Vautmans (A9-0252/2021
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 13. september 2021, 19:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 14. september 2021, 10:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 14. september 2021, 16:00
36item on the agendapointELi sinise kaardi direktiiv
Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 8. september 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 10. september 2021, 12:00
86item on the agendapointÜhinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 14. september 2021, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 14. september 2021, 19:00
11item on the agendapointBrexitiga kohanemise reserv
Pascal Arimont (A9-0178/2021
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 8. september 2021, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 10. september 2021, 12:00
Viimane päevakajastamine: 15. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika