Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 4. oktober 2021 - Torsdag den 7. oktober 2021 236k
Mandag den 4. oktober 2021155kUdgave: Onsdag den 6. oktober 2021, 21:32
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 22:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 22:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
55Frist pointUdviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
Betænkning:  Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
Betænkning om udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
[2020/2274(INI)]
Udviklingsudvalget
48Frist pointKunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
Betænkning:  Petar Vitanov (A9-0232/2021)
Betænkning om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
[2020/2016(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
47Frist pointKonsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
Betænkning:  Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)
Betænkning om konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
[2019/2166(INI)]
Retsudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
20Frist pointBeskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
Betænkning:  Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
Betænkning om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
[2020/2209(INI)]
Udvalget for Andragender
50Frist pointEU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
Betænkning:  Elena Kountoura (A9-0211/2021)
Betænkning om EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
[2021/2014(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkning:
42Frist -Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet
Betænkning:  Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
Betænkning om genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet: evaluering og næste skridt

[2019/2178(INI)]
Fiskeriudvalget
17:00 - 22:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)30'
Ordførere   (6x6') 36'
Ordførere for udtalelser   (4x1') 4'
Ordførere (forretningsordenens artikel 160)4'
Medlemmer134'
PPE32'S&D26'30Renew18'30Verts/ALE14'30ID14'ECR12'30The Left8'30NI8'
55item on the agendapointUdviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
Michèle Rivasi (A9-0258/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
48item on the agendapointKunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
Petar Vitanov (A9-0232/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
47item on the agendapointKonsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
20item on the agendapointBeskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
Alex Agius Saliba (A9-0261/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2021, 19:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagTirsdag den 5. oktober 2021, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningTirsdag den 5. oktober 2021, 16:00
50item on the agendapointEU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
Elena Kountoura (A9-0211/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
42item on the agendapointGenopbygning af fiskebestandene i Middelhavet
Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. september 2021, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 1. oktober 2021, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 4. oktober 2021, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 5. oktober 2021, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 6. oktober 2021, 19:00
Seneste opdatering: 6. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik