Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 4. oktober 2021 - Četrtek, 7. oktober 2021 231k
Sreda, 6. oktober 2021166kRazličica: Sreda, 6. oktober 2021, 21:40
 Točke na dnevnem redu
09:00   Razglasitev izida
09:00 - 13:00   Razprava (ali po razglasitvi izida)
13:00 - 14:45   Prvo glasovanje
15:00 - 20:00   Razprave
19:00   Razglasitev izida
20:00 - 21:45   Drugo glasovanje
20:30 - 21:30   Razprava
 Čas za govor
 Roki

09:00   Razglasitev izida      
09:00 - 13:00   Razprava (ali po razglasitvi izida)       Čas za govor
110 pointEvropske rešitve za dvigovanje cen energije za podjetja in potrošnike: vloga energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov ter odpravljanje energetske revščine
Izjavi Sveta in Komisije
[2021/2904(RSP)]
13:00 - 14:45   Prvo glasovanje      
130 voteKončno glasovanje
45Rok votePrihodnost odnosov med EU in ZDA
Poročilo:  Tonino Picula (A9-0250/2021)
Poročilo o prihodnosti odnosov med EU in ZDA
[2021/2038(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
131 voteGlasovanje o predlogih sprememb
133 voteZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji
134 voteStanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU
135 voteArktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi
150 voteZaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje
15:00 - 20:00   Razprave       Čas za govor
156Rok pointPandorini dokumenti: vpliv na prizadevanja v boju proti pranju denarja, davčnim utajam in izogibanju davkom
Izjavi Sveta in Komisije
[2021/2922(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
44Rok pointReforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)
Poročilo:  Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
Poročilo o reformi politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)
[2020/2258(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
148 pointStanje predloženih načrtov okrevanja iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki čakajo na odobritev
Izjava Komisije
[2021/2911(RSP)]
43Rok pointBančna unija - letno poročilo za leto 2020
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2020
[2020/2122(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
19:00   Razglasitev izida      
20:00 - 21:45   Drugo glasovanje      
136 voteGlasovanje o predlogih sprememb
137 voteBančna unija - letno poročilo za leto 2020
138 voteReforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)
139 voteKončno glasovanje
54Rok votePoročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji
Poročilo:  György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)
Poročilo o poročilu o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji
[2020/2045(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za razvoj
Odbor za proračun
46Rok voteStanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU
Poročilo:  Urmas Paet (A9-0234/2021)
Poročilo o stanju zmogljivosti kibernetske obrambe EU
[2020/2256(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
14Rok voteArktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi
Poročilo:  Anna Fotyga (A9-0239/2021)
Poročilo o Arktiki: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi
[2020/2112(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
20Rok voteZaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje
Poročilo:  Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
Poročilo o zaščiti invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje
[2020/2209(INI)]
Odbor za peticije
20:30 - 21:30   Razprava       Čas za govor
109 pointNepripravljenost Sveta za napredek pri evropskem čezmejnem mehanizmu
Vprašanje za ustni odgovor - [2021/2886(RSP)]
     
Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Odbor za regionalni razvoj
Svet
Nepripravljenost Sveta za napredek pri evropskem čezmejnem mehanizmu
09:00 - 13:00   Razprava (ali po razglasitvi izida)     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci165'
PPE40'S&D33'Renew22'30Verts/ALE17'30ID17'ECR15'30The Left10'NI9'30
15:00 - 20:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalci   (2x6') 12'
Poslanci180'
PPE43'30S&D36'Renew25'Verts/ALE19'ID18'30ECR16'30The Left11'NI10'30
20:30 - 21:30   Razprava     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Avtor (odbor)5'
Poslanci45'
PPE9'30S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30The Left3'30NI3'30
45item on the agendapointPrihodnost odnosov med EU in ZDA
Tonino Picula (A9-0250/2021
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijPetek, 1. oktober 2021, 12:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 4. oktober 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 4. oktober 2021, 19:00
156item on the agendapointPandorini dokumenti: vpliv na prizadevanja v boju proti pranju denarja, davčnim utajam in izogibanju davkom
  -Predlogi resolucijSreda, 13. oktober 2021, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 18. oktober 2021, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 18. oktober 2021, 20:00
44item on the agendapointReforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)
Aurore Lalucq (A9-0245/2021
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 29. september 2021, 13:00
43item on the agendapointBančna unija - letno poročilo za leto 2020
Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021
  -Predlogi spremembSreda, 29. september 2021, 13:00
54item on the agendapointPoročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji
György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021
  -Predlogi spremembSreda, 29. september 2021, 13:00
46item on the agendapointStanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU
Urmas Paet (A9-0234/2021
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijPetek, 1. oktober 2021, 12:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 4. oktober 2021, 12:00
14item on the agendapointArktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi
Anna Fotyga (A9-0239/2021
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 29. september 2021, 13:00
20item on the agendapointZaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje
Alex Agius Saliba (A9-0261/2021
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijPonedeljek, 4. oktober 2021, 19:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijTorek, 5. oktober 2021, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 5. oktober 2021, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 1. oktober 2021, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 4. oktober 2021, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 5. oktober 2021, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 6. oktober 2021, 19:00
Zadnja posodobitev: 6. oktober 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov