Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 22. november 2021 - Torsdag den 25. november 2021 228k
Mandag den 22. november 2021158kUdgave: Onsdag den 24. november 2021, 17:45
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 20:00   Forhandling
20:30 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
96Frist pointIndførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet
Mundtlig forespørgsel - [2021/2620(RSP)]
     
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Kommissionen
Indførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet
142 pointKoordinering af medlemsstaternes foranstaltninger i lyset af de stigende tilfælde af covid-19 i EU
Redegørelse ved Kommissionen
[2021/2984(RSP)]
73Frist pointEn europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
Betænkning:  Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
Betænkning om en europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
[2021/2011(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
78Frist pointRevisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027
Betænkning:  Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)
Betænkning om revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027
[2021/2162(INI)]
Budgetudvalget
Budgetkontroludvalget
20:30 - 23:00   Forhandling       Taletid
82 pointEU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem
Betænkning:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Betænkning om EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem
[2021/2058(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
71Frist pointEn lægemiddelstrategi for Europa
Betænkning:  Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
Betænkning om en lægemiddelstrategi for Europa
[2021/2013(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
17:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Forespørger (udvalg)5'
Medlemmer60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
20:30 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Medlemmer60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
96item on the agendapointIndførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 17. november 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 22. november 2021, 19:00
73item on the agendapointEn europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
Hildegard Bentele (A9-0280/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. november 2021, 13:00
78item on the agendapointRevisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027
Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 17. november 2021, 13:00
71item on the agendapointEn lægemiddelstrategi for Europa
Dolors Montserrat (A9-0317/2021
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 71 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 17. november 2021, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 19. november 2021, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 22. november 2021, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 23. november 2021, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 24. november 2021, 19:00
Seneste opdatering: 24. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik