Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 - Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 257k
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021164kΈκδοση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 17:46
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 20:00   Συζητήσεις
20:30 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 20:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
96Προθεσμία pointΔημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας
Προφορική ερώτηση - [2021/2620(RSP)]
     
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας
142 pointΣυντονισμός των μέτρων των κρατών μελών υπό το φως των αυξανόμενων κρουσμάτων COVID-19 στην ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2021/2984(RSP)]
73Προθεσμία pointΕυρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Έκθεση:  Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
[2021/2011(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
78Προθεσμία pointΗ επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027
Έκθεση:  Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)
Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027
[2021/2162(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
20:30 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
82 pointΗ πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία
Έκθεση:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Έκθεση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία
[2021/2058(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
71Προθεσμία pointΜια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
Έκθεση:  Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
Έκθεση σχετικά με μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
[2021/2013(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
2  pointΑγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)
17:00 - 20:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Βουλευτές60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
20:30 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Βουλευτές60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
96item on the agendapointΔημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 19:00
73item on the agendapointΕυρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Hildegard Bentele (A9-0280/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
78item on the agendapointΗ επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027
Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
71item on the agendapointΜια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
Dolors Montserrat (A9-0317/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου