Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 22 november 2021 - Torsdagen den 25 november 2021 226k
Måndagen den 22 november 2021157kUtgåva: Onsdagen den 24 november 2021, 17:58
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 20:00   Debatter
20:30 - 23:00   Debatter
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 20:00   Debatter       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
96Tidsfrist pointInförande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet
Muntlig fråga - [2021/2620(RSP)]
     
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Kommissionen
Införande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet
142 pointSamordning av medlemsstaternas åtgärder mot bakgrund av det stigande antalet covid-19-fall i EU
Uttalande av kommissionen
[2021/2984(RSP)]
73Tidsfrist pointEn europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
Betänkande:  Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
Betänkande om en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
[2021/2011(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
78Tidsfrist pointRevideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027
Betänkande:  Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)
Betänkande om revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027
[2021/2162(INI)]
Budgetutskottet
Budgetkontrollutskottet
20:30 - 23:00   Debatter       Talartid
82 pointEU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt
Betänkande:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Betänkande om EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt
[2021/2058(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
71Tidsfrist pointEn läkemedelsstrategi för Europa
Betänkande:  Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
Betänkande om en läkemedelsstrategi för Europa
[2021/2013(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
2  pointAnföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)
17:00 - 20:00   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Frågeställare (utskott)5'
Ledamöter60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
20:30 - 23:00   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Ledamöter60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
96item on the agendapointInförande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 17 november 2021, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 22 november 2021, 19:00
73item on the agendapointEn europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
Hildegard Bentele (A9-0280/2021
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 17 november 2021, 13:00
78item on the agendapointRevideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027
Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 17 november 2021, 13:00
71item on the agendapointEn läkemedelsstrategi för Europa
Dolors Montserrat (A9-0317/2021
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 17 november 2021, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 19 november 2021, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 22 november 2021, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 23 november 2021, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 24 november 2021, 19:00
Senaste uppdatering: 24 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy