Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2021 m. lapkričio 22 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 25 d. 228k
Trečiadienis, 2021 m. lapkričio 24 d.167kVersija: Trečiadienis, 2021 m. lapkričio 24 d., 17:52
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis
12:30 - 13:45   Balsavimas
15:00 - 20:00   Diskusijos
16:30   Rezultatų paskelbimas
20:30 - 22:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
132 pointGlazge vykusios COP26 rezultatai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2021/2975(RSP)]
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis      
133 pointSviatlanos Cichanouskajos kalba
12:30 - 13:45   Balsavimas      
150 voteBendrasis biudžetas
75 vote2022 metų biudžeto procedūra: bendras projektas
Pranešimas:  Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2022 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto
[13911/202111352/2021 - C9-0428/2021 C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]
Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais
94 voteTaisomojo biudžeto Nr. 2021/5 projektas: humanitarinė pagalba pabėgėliams Turkijoje
Pranešimas:  Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2021 projekto – Humanitarinė pagalba pabėgėliams Turkijoje
[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]
Biudžeto komitetas
108 voteTaisomojo biudžeto Nr. 2021/6 projektas: papildomos vakcinų dozės mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalims, SCSM sustiprinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
Pranešimas:  Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6/2021 projekto – Papildomos vakcinų dozės mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalims, SCSM sustiprinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]
Biudžeto komitetas
151 voteGalutinis balsavimas
73Galutinis terminas voteEuropos svarbiausiųjų žaliavų strategija
Pranešimas:  Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
Pranešimas dėl Europos svarbiausiųjų žaliavų strategijos
[2021/2011(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
78Galutinis terminas voteFinansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą
Pranešimas:  Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)
Pranešimas dėl Finansinio reglamento peržiūros atsižvelgiant į 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą
[2021/2162(INI)]
Biudžeto komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas
71Galutinis terminas voteES vaistų strategija
Pranešimas:  Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
Pranešimas dėl ES vaistų strategijos
[2021/2013(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
152 voteBalsavimas dėl pakeitimų
161 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“
162 voteLegalios migracijos politika ir teisė
163 votePasiūlymas dėl rezoliucijos - Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių įgyvendinimą ir sąžiningą judumą
164 votePasiūlymas dėl rezoliucijos - Daugiašalės derybos rengiantis 12-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai Ženevoje 2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.
15:00 - 20:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
117 pointES vaidmuo kovojant su Covid-19 pandemija: kaip paskiepyti pasaulį
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
[2021/2926(RSP)]
135 pointEnergetikos sąjungos būklė
Komisijos pareiškimas
[2021/2976(RSP)]
136Galutinis terminas pointPagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos prokuratūrą
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2021/2978(RSP)]
Balsavimas vyks gruodžio mėn.
16:30   Rezultatų paskelbimas      
20:30 - 22:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
124 pointEuropos kovos su retosiomis ligomis veiksmų planas
Komisijos pareiškimas
[2021/2940(RSP)]
113 pointAudito Rūmų 2020 m. metinės ataskaitos pristatymas
[2021/2929(RSP)]
Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai105'
PPE24'30S&D20'30Renew14'30Verts/ALE11'ID11'ECR10'The Left7'NI6'30
15:00 - 20:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Parlamento nariai180'
PPE43'30S&D36'Renew25'Verts/ALE19'ID18'30ECR16'30The Left11'NI10'30
20:30 - 22:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai45'
PPE9'30S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30The Left3'30NI3'30
73item on the agendapointEuropos svarbiausiųjų žaliavų strategija
Hildegard Bentele (A9-0280/2021
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2021 m. lapkričio 17 d., 13:00
78item on the agendapointFinansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą
Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. lapkričio 17 d., 13:00
71item on the agendapointES vaistų strategija
Dolors Montserrat (A9-0317/2021
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 71 Parlamento narys; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. lapkričio 17 d., 13:00
136item on the agendapointPagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos prokuratūrą
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2021 m. gruodžio 8 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2021 m. gruodžio 13 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2021 m. gruodžio 13 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2021 m. lapkričio 19 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2021 m. lapkričio 22 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2021 m. lapkričio 23 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2021 m. lapkričio 24 d., 19:00
Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika